1 Watts bärbar radiostation m/44
1 W Br m/44

Ändrad senast: 2021-09-141 W Br m/44 frontplatta
”L” Strömställare för sändaren
”V” Strömställare för mottagaren


1 W Br m/44 i apparatlåda
På apparatlådans vänstra gavel syns batteriplinten
På apparatlådans långsida syns kristallhållaren


1 W Br m/44 i apparatlåda med kristall monterad


1 W Br m/44, batteriplint


1 W Br m/44, sändtagaren sedd underifrån


1 W Br m/44, sändtagaren sedd från sidan

Kristaller

Sändaren i Kyynelradion består av en självsvängande oscillator. I versionerna med ett X sist i versionsbenämningen kan även sändaren vara kristallstyrd. När kristallen trycktes in i kristallhållaren bröts självsväningskretsen upp.

Det var under andra världskriget svårt att få fram material för kristalltillverkning i både Finland och Sverige. Därför var kristaller till Kyynelradion ovanliga under kriget.


Kristaller använda av finska armén

Kristaller använda av svenska armén
Materielnummer Tc 33015