30 watts kärr-radiostation m/29 (30 W Kr)

Ändrad senast: 2018-07-29


30 W Kr m/29
Antenn och i bakgrunden radiostation 30 W Kr m/29 upprättad i fält på Gotland någon gång under beredskapsåren


Sändare- och mottagare låda
Typ: SM23

30 W kr m/29
Sändare- och mottagare låda

30 W kr m/29
Sändare- och mottagare låda med expeditionsbord nedfällt

30 W kr m/29 expeditionsbord med telegrafinyckel
Expeditionsbord med telegrafinyckel

30 W kr m/29 med kablar
Med kablar till batterilåda och handgenerator

30 W kr m/29

30 W kr m/29

30 W kr m/29

30 W kr m/29 30 W kr m/29

30 W kr m/29
Handgenerator och materiellåda
Foto taget på Artillerimuseet, Kristianstad juli 2018


Handgenerator
Typ: HG 1

HG1
Generatorn med påsatt kapell
HG1
Generatorn med påsatt kapell

HG1 HG1

HG1
Uttag till sändare- och mottagare låda
HG1
Voltmeter för mätning av generatorns polspänning