Basradio och Räddningsradio-Flygbas 60

Ändrad senast: 2010-05-31


Basradio

För radiosamband inom flygvapnets flygflottiljer och krigsflygbaser fanns ett basradiosystem med fyra radiokanaler.
Systemet var frekvensmodulerat med frekvensområde ca. 150 MHz.
I drift mellan 1960-1985.

Huvudstationen Fmr 12A var placerad i fortifikatoriskt skyddad kommandocentral (KC).
Den var avsedd för passning av fyra kanaler samtidigt med två parallellkopplade manöverapparater. En för flygtrafikledaren (TL) och en för vakthavande officer (VO).
För att operatörerna skulle slippa störande trafik från andra stationer var selektivt anrop, med signallampa och summer, infört i riktning mot huvudstationen. I riktning från huvudstationen sker uppkallning med talanrop.
I radionät där mer en en huvudstation är i drift, sker uppkallning mellan dessa selektivt. Högst tre huvudstationer kan förekomma inom samma radionät.
Huvudstation 1 tonfrekvens 2340 Hz
Huvudstation 2 tonfrekvens 2580 Hz
Huvudstation 3 tonfrekvens 2820 Hz

Ingående understationer
- Nätdrivna radiostationer, Fmr 12B
- Fordonsmonterade radiostationer, Tmr 12
- Bärbara radiostationer, Ra 151
- Senare tillkom fordonsmonterade radiostationer, Tmr 19

Varje radiostation kunde kommunicera på alla kanaler. För att lättare styra radiotrafiken fördelades kanalerna mot den verksamhet som bedrevs.

Kanal 1 - Trafik runt fältet och med flygtrafikledaren (TL)
Kanal 2 - Klargöring och hantering av flygplan
Kanal 3 - Transporter
Kanal 4 - Markförsvar och bevakning

Normalt passade flygtrafikledaren (TL) kanal 1 och vakthavande officer (VO) kanal 2.


Fmr 12A (Fast markradio 12A)

M3955-312011


Fmr 12A stativ med utfällda enheter
Fmr 12A stativ
En manöverpanel med två instrument för kontroll och underhåll av utrustningen (överst).

Fyra mottagare med tonmottagare.
En för varje kanal.
Mottagare CCU 8041-7
Tonmottagare CCU 8049-7

Två sändare med tonoscillator.
En för varje manöverapparat.
Sändare CCU 8042-10
Tonsändare CCU 8046-3

Tre kraftenheter.
Kraftenhet CCU 8082-3

Sändare CCU 8042-10
tillverkad av Standard Electric A/S, Köpenhamn

Mottagare CCU 8041-7
tillverkad av Standard Electric A/S, Köpenhamn

Kraftenhet CCU 8082-3
tillverkad av Standard Electric A/S, Köpenhamn

Tonsändare CCU 8046-3 placerad i locker på sändaren
tillverkad av Standard Electric A/S, Köpenhamn


Manöverapparat
Foto tagit på F21 Förbandsmuseum, Luleå juli 2006

Beskrivningar
Beskrivning Radiostation Fmr 12A, Fmr 12B och Tmr 12, fastställd 1962
Reservdelskatalog för Fmr 12A, Fmr 12B och Tmr 12, fastställd 1971

Tekniska data
Antennsystem 3 stycken GP antenner, Algon GPG/52
- 1 stycken för vardera sändare
- 1 stycken för mottagarna
Sändareffekt 5 Watt
Strömförsörjning 220 V, 50 Hz. Avsäkrat med 10 A
Tillverkad av Standard Radio & Telefon, Bromma - Sweden


Fmr 12B (Fast markradio 12B)

M3955-312021


Fmr 12B
Fmr 12B
Mottagare CCU 8041-7, samma som Fmr 12A

Sändare med tonoscillator.
Sändare CCU 8042-10, samma som Fmr 12A
Tonsändare CCU 8046-3, samma som Fmr 12A

Kraftenhet CCU 8082-3, samma som Fmr 12A


Fmr 12B Framsida

Fmr 12B Baksida

Beskrivningar
Beskrivning Radiostation Fmr 12A, Fmr 12B och Tmr 12, fastställd 1962
Reservdelskatalog för Fmr 12A, Fmr 12B och Tmr 12, fastställd 1971

Tekniska data
Sändareffekt 5 Watt
Strömförsörjning 127 eller 220 V, 50 Hz.
Tillverkad av Standard Radio & Telefon, Bromma - Sweden


Tmr 12 (Transportabel markradio 12)

M3955-412011


Tmr 12
Tmr 12
Mottagare CCU 8041-7, samma som Fmr 12A

Sändare med kraftaggregat och tonoscillator.
Sändare, kraftaggregat CCU 8042-8
Tonsändare CCU 8046-3, samma som Fmr 12A


Tmr 12
Foto tagit på F21 Förbandsmuseum, Luleå juli 2006

Tmr 12
Foto tagit på F11 museum, Nyköping juli 2009

Beskrivningar
Beskrivning Radiostation Fmr 12A, Fmr 12B och Tmr 12, fastställd 1962
Reservdelskatalog för Fmr 12A, Fmr 12B och Tmr 12, fastställd 1971

Tekniska data
Sändareffekt 5 Watt
Strömförsörjning 6 eller 12 Volt, likström
Tillverkad av Standard Radio & Telefon, Bromma - Sweden


Tmr 19 (Transportabel markradio 19)

M3955-419010


Front Tmr 19
Civil kommunikationsradio SRA CB 504 modifierad för att passa till basradio systemet.


Närmast fronten syns den specialbyggda tonsändaren för 3 tonfrekvenser

Tekniska data
Civil beteckning CB 504/FMV
Strömförsörjning 12 Volt, likström
Tillverkad av SRA, Svenska Radio AB - Sweden


Räddningsradio

I räddningsfordonen installerades sändtagare för i första hand avlyssning av radiotrafiken mellan flygtrafikledning och pilot men även, efter tillstånd av trafikledaren, kunna kommunicera med flygplan i luften. Behov av sådan kommunikation kunde uppstå i samband med ett haveri t.ex. då man från flygplan i luften kunde dirigeras fram till haveriplatsen.


Tmr 17 (Transportabel markradio 17)

M3955-417xxx


Tmr 17
Tmr 17 är en heltransistoriserad amplitudmodulerad sändtagare med sex kristallkontrollerade kanaler.
Sändtagaren används för kommunikation mellan personal på marken och pilot i flygplan. Sändtagaren är antingen bärbar i väska eller monterad i räddningsfordon i speciell fordonstillsats.

Tmr 17A med tillbehör M3955-417011
I väska F2322-000123
Sändtagare: M3955-417010
Civil beteckning BCC 40F-50S

Tmr 17B med tillbehör M3955-417021
Med fordonstillsats M3955-417019, Civil beteckning QVA40 6/12
Sändtagare: M3955-417010
Civil beteckning BCC 40F-50S

Tmr 17C med tillbehör M3955-417031
I väska F2322-000123
Sändtagare: M3955-417030
Civil beteckning BCC 40F-50 MK.2

Tmr 17D med tillbehör M3955-417041
Med fordonstillsats M3955-417019, Civil beteckning QVA40 6/12
Sändtagare: M3955-417030
Civil beteckning BCC 40F-50 MK.2

Denna sändtagare är bestyckad med kristaller för två kanaler
1: Kanal F (123.3 MHz)
2: Kanal H (121.5 MHz)


Sändtagaren med bärväska

Sändtagaren i fordonstillsats


Sändtagare utan kåpa, ovanifrån

Sändtagare utan kåpa, underifrån


Sändtagaren med urtaget laddningsbart batteri
Till höger syns det laddningsbara nickelkadmium batteriet, 13,2 volt

Batteriladdare för 6 st. batteri
Foto tagit på Jämtlands flyg & lottamuseum, Optand juli 2006


Fordonstillsats elektronik

Fordonstillsats baksida

Tekniska data
Modulering A3 (AM)
Frekvensområde 112 - 140 MHz. Alla kanaler måste ligga inom 1,5 MHz
Antal kanaler 6 st.
Sändareffekt 0,2 Watt
Strömförsörjning Laddningsbart nickelkadmium batteriet, 13,2 volt
Tillverkad av B.C.C Ltd, London, England

Beskrivningar
Beskrivning Radiostation Tmr 17C och D, fastställd 1970


Utgång - Way out