1/2 Watts bärbar radiostation m/40
1/2 W Br m/40

Ändrad senast: 2018-08-05


Under marsch används vanligen endast halva antennen. De fyra antennstavarna bildar då en lodrät kvartsvågsantenn (marschantenn). Vid stationärt bruk används båda antennhalvorna och bildar en dipolantenn.
Bild till vänster, radiostation med lodrät dipolantenn. Bild till höger, radiostation med vågrät dipolantenn.

1/2 W Br m/40, front
Foto taget på Artillerimuseum A3 utanför Kristianstad augusti 2018
1/2 W Br m/40, vänster sida med antennkontakter
Foto taget på Artillerimuseum A3 utanför Kristianstad augusti 2018


1/2 W Br m/40, invändigt