Högantenn 1
M1921-101011

Ändrad senast: 2003-01-03


Högantenn 1
Högantenn 1
Högantenn 1 är en bredbandig, vertikalt rundstrålande sk. skivkonantenn (diskonantenn) som kan användas till alla UK-stationer inom armén. Den ger en avsevärd ökning av räckvidden.

Högantenn 1 består i stort sett av
- mast
- antenn

Masten består av sju delar och den stagas av fyra staglinor.
Masten avslutas upptill med ett sprötfäste. Fästets vågräta del (skivan) består av sex enkla antennspröt. Den nedåtsluttande delen (konen) består av åtta dubbla antennspröt. Vid frekvenser under 38 MHz tar man bort vartannat dubbelspröt i konen och förlänger i stället de återstående fyra spröten med ett tredje spröt.

Frekvensområde: alt. 1 38-78 MHz
alt. 2 30-78 MHz
Höjd: 10 m
Vikt: 8 kg

Antennspröten monteras till något av följande två alternativ:

38-78 MHz
38-78 MHz
30-78 MHz
30-78 MHz

Beskrivningar
Högantenn 1 Bruksanvisning (1985). Publ.nr: M7780-250480

Materielförteckning