Kalibrator
Tc 21298

Ändrad senast: 2006-01-06


Kalibrator Kalibrator

Kalibratorn är avsedd för kalibrering och frekvenskontroll av mottagare och sändare. Den medger säker kontroll av frekvenser upp till ca 100 MHz. Instrumentet har robust konstruktion och det är enkelt att handha samt uppvisar stor frekvensnoggranhet.

Vid användning i fält skyddas kalibratorn av en väska, vars insida √§r klädd med skumplast.

Kalibratorn består av tre parallelkopplade kristalloscillatorer med kristallfrekvenserna 100 kHz, 1 MHz och 10 MHz. Med en omkopplare O1 kan man koppla in enbart 10 MHz-osillatorn eller både 1 MHz- och 10 MHz oscillatorn eller samtliga tre oscillatorer. Kristalloscillatorerna är utformade på sådant sätt att rik övertonsbildning erhålles.

Vid mottagarkalibrering tas kalibratorns högfrekventa spänning ut och påförs hylstaget märkt HF.

Vid sändarkalibrering kommer utsignalen från sändaren in till elektronrörens tredje galler via hylstaget märkt HF. Rören tjänstgör nu som oscillator, blandare och gallerdetektorer. Om skillnaden mellan någon av kristallernas grund- eller övertonsfrekvenser och sändarens frekvens ligger inom det hörbara området hörs denna lågfrekventa interferenssignal i hörtelefonen.

Tillverkad av: Stenhardt Ingenjörsfirma AB, Stockholm

Beskrivningar
Beskrivning av Kalibrator med tillbehör. Publ.nr: S 465 (1957)

Tekniska data
Rörbestyckning V1 1R5
V2 1R5
V3 1R5
Strömkällor Torrbatteri 67,5 V Td 34507
Torrbatteri 1,5 V Td 34500
Vikt med batterier
och väska 2,5 kg