Köpes
Wanted

Ändrad senast: 2009-05-26

Jag saknar nedanstående. Hör av dig om du har något av detta.


Dokumentation

- Tekniska uppgifter om arméns elektronrör
- Instruktion/beskrivning del II 1/2 W Br m/42
- Instruktion/beskrivning del I 1,5 W Br m/42
- Instruktion/beskrivning del I 2 W Br m/40-42
- Detaljkatalog över 2 W Br m/40-42
- Tillägg till instruktion för 25 W Bl m/39, S 191
- Detaljkatalog över 25 W Bl m/39
- Instruktion/beskrivning del I 25 W Sv m/39
- Instruktion/beskrivning del II 25 W Sv m/39
- Instruktion/beskrivning del II 75 W TP m/43
- Instruktion/beskrivning del I 250 W Bl m/40
- Beskrivning av mottagare m/42 A-C
- Detaljkatalog för Ra400
- Detaljkatalog för Ra500

- Dokumentation på Ra800
- Schema på Ra 529, civil beteckning Becker AR 2009
Radiostationer

- 1 W Br m/28
- 20 W Kl m/29
- 10 W Br/4 m/39-43
- 10 W Kv m/43
- 25 W Bl/m39
- 25 W Sv m/39
- 70 W Sv m/43
- Mottagare m/42 A, B eller C