Ra 110

Ändrad senast: 2018-08-15


Apparatlåda Ra 110

Apparatlåda Ra 110

Handhavandeinstruktion
Handhavandeinstruktion i apparatlådans övre lockhalva

Radiostationens frontpanel
Radiostationens frontpanel

Batteriplåten borttagen
Batteriplåten i apparatlådan borttagen

Apparatlåda med antenn monterad
Apparatlåda med antenn monterad i fäste på vänster sida

Radiostation Ra 110

Radiostation Ra 110


Mätuttag L och D
Endast Ra 110

Kortslutningsbyglar M, B och E
Endast Ra 110

Tillbehör

Tillbehör Ra 110
Radiostation med tillbehör

materiellåda Ra 110
Materiellåda

materiellåda Ra 110
Materiellåda

materiellåda Ra 110

Radiostationens antennmateriel
Apparatlådans undre lockhalva. Förvaringa av radiostationens antennmateriel

Tc 24078

Antennfäste
Tc 24079
Antennfäste, fjädrande

Antennstav
Antennstav

S-M-omkopplare
S-M-omkopplare

Tc 15080
S-M-omkopplare
Tc 15080
S-M-omkopplare

Handmikrotelefon
Handmikrotelefon

Strupmikrotelefon
Strupmikrotelefon

Fodral för reservrör
Fodral för reservrör

Fodral för reservrör
Fodral för reservrör med 2 st DF22 och 2 st DL22

Materiel för underhåll av Ra 110

Konstantenn Ra 110
Tc 21195

Konstantenn Ra 110


Kabel för extern strömförsörjning av Ra 110

Kabel för extern strömförsörjning av Ra 110