Rördata för militära radiostationer

Ändrad senast: 2003-05-01


Rördata för vanligt förekommande rörtyper i batteridrivna militära radiostationer

M246x-xxx
Sv. mil. beteckn.
CV nummer
Common Valve
Ekvivalent Glödspänning
V
Glödström
A
AL1       4 1,1 Pentod
K2       2 0,13 Oktod
KL4       2 0,15 Pentod
DF22 M2462-126C     1,4 0,05 Pentod
DL22 M2462-835     1,4/2,8 0,1/0,05 Pentod
1A3 M2462-418 CV753 DA90 1,4 0,15 Diod
1L4 M2462-429 CV1758 DF92 1,4 0,05 HF-,MF-Pentod
1R5 M2462-419 CV782 DK91 1,4 0,05 Heptod
1S5 M2462-420 CV784 DAF91 1,4 0,05 Diod/LF-Pentod
1T4 M2462-421 CV785 DF91 1,4 0,05 HF-,MF-Pentod
1U5 M2462-545 CV3912 DAF92 1,4 0,05 Diod/LF-Pentod
3A4 M2462-422 CV807 DL93 1,4 / 2,8 0,2 / 0,1 LF-Slut Pentod
3V4 M2462-442 CV2983 DL94 1,4 / 2,8 0,1 / 0,05 LF-Slut Pentod
5A6 M2462-566 CV2360   2,5 / 5 0,46 / 0,23 HF-Pentod
QQC04/15 M2462-849C CV1838   3,15 / 6,3 1,36 / 0,68 HF Dubbel Tetrod
Subminiatyrrör
M246x-xxx
Sv. mil. beteckn.
CV nummer
Common Valve
Ekvivalent Glödspänning
V
Glödström
A
1AD4 M2462-210 CV2237 DF62 1,25 0,1 HF-,MF-Pentod
5672 M2462-213 CV2238 DL620 1,25 0,05 LF-Slut Pentod
5678 M2462-234 CV2254 DF60 1,25 0,05 HF-,MF-Pentod
6286 M2462-237     1,25 0,125 Triod

Översättning från Svensk militär beteckning, M246x-xxx

Listan soterad efter materielnummer   Listan sorterad efter civila rörbeteckningar
M246x-xxx Civil beteckn. Ekvivalent CV-nummer     M246x-xxx Civil beteckn. Ekvivalent CV-nummer  
M2462-126C DF22         M2462-213 5672 DL620 CV2238  
M2462-210 1AD4 DF62 CV2237     M2462-234 5678 DF60 CV2254  
M2462-213 5672 DL620 CV2238     M2462-478 5726 E91AA CV4007 6AL5W
M2462-234 5678 DF60 CV2254     M2462-237 6286      
M2462-237 6286         M2462-415 12AT7 ECC81 CV455  
M2462-404 N77 EL91   6AM5   M2462-479 12AT7WA E81CC CV4024  
M2462-406 Z77 EF91   6AM6   M2462-418 1A3 DA90 CV753  
M2462-413 6BE6 EK90 CV453     M2462-210 1AD4 DF62 CV2237  
M2462-414 6BA6 EF93 CV454     M2462-429 1L4 DF92 CV1758  
M2462-415 12AT7 ECC81 CV455     M2462-419 1R5 DK91 CV782  
M2462-418 1A3 DA90 CV753     M2462-420 1S5 DAF91 CV784  
M2462-419 1R5 DK91 CV782     M2462-421 1T4 DF91 CV785  
M2462-420 1S5 DAF91 CV784     M2462-545 1U5 DAF92 CV3912  
M2462-421 1T4 DF91 CV785     M2462-422 3A4 DL93 CV807  
M2462-422 3A4 DL93 CV807     M2462-442 3V4 DL94 CV2983  
M2462-429 1L4 DF92 CV1758     M2462-566 5A6   CV2360  
M2462-432 6AQ5 EL90 CV1862     M2462-432 6AQ5 EL90 CV1862  
M2462-437 ECC82 12AU7 CV491     M2462-456 6AQ5W     6005
M2462-442 3V4 DL94 CV2983     M2462-414 6BA6 EF93 CV454  
M2462-456 6AQ5W     6005   M2462-463 6BA6W 5749 CV4009  
M2462-463 6BA6W 5749 CV4009     M2462-413 6BE6 EK90 CV453  
M2462-464 6BE6W   CV4012     M2462-464 6BE6W   CV4012  
M2462-478 5726 E91AA CV4007 6AL5W   M2463-197 D63 6H6GT    
M2462-479 12AT7WA E81CC CV4024     M2462-126C DF22      
M2462-545 1U5 DAF92 CV3912     M2462-834 DH81 7B6    
M2462-566 5A6   CV2360     M2462-835 DL22      
M2462-824 W81         M2462-437 ECC82 12AU7 CV491  
M2462-834 DH81 7B6       M2462-854C KT81      
M2462-835 DL22         M2462-404 N77 EL91   6AM5
M2462-839 X81         M2462-879C QQC04/15   CV1838  
M2462-854C KT81         M2463-619 QQE06/40   CV2797  
M2462-879C QQC04/15   CV1838     M2465-854C S130      
M2463-087 U52 5U4G       M2465-855C S130P      
M2463-197 D63 6H6GT       M2463-087 U52 5U4G    
M2463-619 QQE06/40   CV2797     M2462-824 W81      
M2465-854C S130         M2462-839 X81      
M2465-855C S130P         M2462-406 Z77 EF91   6AM6