5 W Uk-telefonistation m/39

Ändrad senast: 2021-08-04


--- Efterlysning ---
Jag söker mer information såsom tekniska data och schema mm om denna radiostation.
Om du har information vänligen kontakta mig på

Beteckning 5 W Uk-telefonistation m/39
Typ AE-5
Tillverkare SRA, Svenska Radio AktiebolagetApparatlådans frontpanel


Apparatlådans upphängningsanordning


Apparatlådans innanmäte

Åter föregående sida