Köpes
Wanted

Ändrad senast: 2021-04-25

För att kunna göra dessa sidor bättre behöver jag arméns instruktionsböcker/beskrivningar enligt nedanstående lista.
Hör av dig om du har något av detta.


Instruktionsböcker/beskrivningar

- Instruktion/beskrivning del II, service 1/2 W Br m/42
- Instruktion för 2 Watts bärbar radiostation (2 W Br m/40), november 1941
- Detaljkatalog över 2 W Br m/40-42, januari 1944
- Beskrivning av Radiostation 620 (Ra 620) Del II a