? Grön Radio - Marinens radiomateriel mellan 1931-1945

Marinens radiomateriel mellan 1931-1945

Swedish Navy radioequipment between 1931-1945

Ändrad senast: 2018-10-05


--- Innehållsförteckning denna sida ---
--- Table of contents of this page ---

10 W KV m/44


10 Watts bärbar kortvågsstation m/44 (10 W KV m/44)

Denna fick senare ny beteckning, Radiostation 244 (Ra 244)
M3955-244011
10 W br KV-station m/44
10 W br KV-station m/44
Klicka på bilden för mer information
Click on the picture for more information
10 W KV-station m/44 är en kortvågsstation som använts inom Marinen. Var huvudsakligen avsedd att användas på kustbevakningsstationer och mindre fartyg t.ex. bevakningsbåtar och som reservstation på fartyg samt som bärbar radiostation.

Tekniska data, sändare
Sändningsslag telegrafi utan ton (A1), telegrafi med ton (A2) och telefoni (A3)
Antenneffekt 1/1 effekt 12 W
1/4 effekt 3 W
Modulering Anod- och skärmgallermodulering
Frekvensomfång 2,0 - 4,5 MHz
Strömförsörjning 6 V från ackumulatorlåda
Strömförbrukning 1/1 effekt ca. 17 A
1/4 effekt ca. 8 A
Vikt 19 kg
Tillverkad av Svenska Radioaktiebolaget (SRA)

Tekniska data, mottagare
Mottagningsslag telegrafi utan ton (A1), telegrafi med ton (A2) och telefoni (A3)
Frekvensomfång Band A 1,6 - 2,5 MHz
Band B 2,5 - 3,5 MHz
Band C 3,5 - 4,5 MHz
Strömförsörjning 2 st glödströmsbatterier 1,5 V (C 1,5)
2 st anodbatterier 63 V (A 63)
Vikt 17 kg utan antennkoger
Tillverkad av Svenska Radioaktiebolaget (SRA)

Tekniska data, ackumulatorlåda
Innehåller 2 st blyackumulatorer 6 V, 57 Ah
Vikt 17 kg utan antennkoger

Beskrivningar
Beskrivning över 10 W KV-station m/44, Del 1 Handhavande. (Marinen)


Utgång - Way out Flygvapnets radiomateriel