Ra 200

Ändrad senast: 2009-06-19


Radiostation 200
Radiostation 200

Antennenhet
M3955-200138, fd. Tc 92421

Antennenhet

Antennenhet
Antennenheten kan funktionsmässigt delas upp i fyra huvuddelar, nämligen anpassningstransformator, variometer, mätdel och konstantenn.
Anpassningstransformatorn anpassar antennens strålningsresistans till sändarens utgångsimpedans, 50 ohm. Transformatorns varvtalsförhållande ställs in så att anpassning erhålls till olika antenntyper.

I antennfästet på enhetens ovansida kan marschantenn eller normalantenn skruvas fast. Antennlinor 9, 18 m eller halvvågsantenn ansluts med stickpropp från sidan i antennfästets övre del.


Sändare
M3955-200118, fd. Tc 92401

Sändare

Sändare
Sändaren har fyra frekvensområden (2-2,82, 2,82-4, 4-5,64 och 5,64-8 MHz). Den är bl.a. för sin strömförsörjning beroende av mottagaren, varför den inte kan användas fristående.

Sändarens blockschema visas nedan. Den har ett styrsteg (VFO), vars frekvens kan ställas in på två frekvensområden, 2-2,8 MHz och 2,8-4 MHz. Signalen från styrsteget leds till ett isolersteg, som även fungerar som flerfaldarsteg (frekvensdubbling) vid sändning på frekvensområdena 4-5,6 MHz och 5,6-8 MHz. Från isolersteget förs signalen till drivsteget.

Vid lågeffekt (0,5 W uteffekt) ansluts stationens antennenhet till drivsteget över reläkontakten A på blockschemat. Slutsteget är då frånkopplat.
Under telegrafi (vågtyp A1) tas från drivsteget en signal ut även till medhörningsoscillatorn. Medhörningssignalen kan avlyssnas i den till mottagaren anslutna hörtelefonen eller högtalaren.
Under telefoni (vågtyp A3) anodmoduleras drivsteget från lågeffektmodulatorn, som får signalspänning från mikrofonförstärkaren.

Vid högeffekt (8 W uteffekt) ansluts stationens antennenhet till slutsteget över reläkontakten B på blockschemat. Slutsteget är då inkopplat och får styrspänning från drivsteget.
Under telefoni anodmoduleras nu slutsteget från högeffektmodulatorn, som får drivspänning från lågeffektmodulatorn. Moduleringen på drivsteget är därvid bortkopplad.

Blockschema
Blockschema sändare

Rörbestyckning

VFO-ENHET V201 3V4
ISOLERSTEG V202 3A4
DRIVSTEG V203 3A4
V204 3A4
SLUTSTEG V205 QQC04/15
MIKROFONFÖRSTÄRKARE V206 1L4
LÅGEFFEKTMODULATOR V207 3A4
V208 3A4
HÖGEFFEKTMODULATOR V209 QQC04/15
Se rördata

Mottagare
M3955-200128, fd. Tc 92411

Mottagare

Mottagare
Mottagaren kan användas utan ansluten sändare. Den täcker frekvensbandet 2-8 MHz uppdelat i sex områden: 2-3, 3-4 MHz etc.

Mottagaren får sin ström från en 7,2 V ackumulatorlåda med tre ackumulatorer D22. Glödspänningen till rören tas direkt från ackumulatorerna. Anod- och gallerförspänning kommer från en i mottagaren inbyggd transistoromformare.

På de två lägsta frekvensområdena mellan 2 och 4 MHz arbetar mottagaren som enkelsuperheterodyn.
På de fyra högsta frekvensområdena mellan 4 och 8 MHz arbetar mottagaren som dubbelsuperheterodyn.

Kristalloscillatorns frekvens är:

7 MHz i frekvensbandet 4 - 5 MHz
9 MHz 5 - 6 och 6 - 7 MHz
10 MHz 7 - 8 MHz
Den variabla frekvens oscillatorn (VFO) arbetar inom frekvensområdet 2,5 - 3,5 MHz.
En kristallstyrd kalibreringsoscillator med 50 kHz grundfrekvens sänder övertoner till MF-förstärkaren och mottagarens antennintag.
En kristallstyrd A1-oscillator för mottagning av telegrafi med omodulerad bärvåg arbetar på frekvensen 500,9 kHz. När mottagaren är rätt inställd uppstår en hörbar skillnadsfrekvensen på 900 Hz.

Mottagarens bandbredd är ca 5 kHz.
När vågtypsomkopplaren ställs i läge A1 HÖGSEL eller A3 HÖGSEL kopplas ett kristallfilter med två stycken kristaller (500,9 och 499,1 kHz) till MF-förstärkare 1´s bandfilter. Därmed minskar mottagarens bandbredd till ca 2 kHz.

Blockschema
Blockschema Mottagare del 1
Blockschema Mottagare del 2

Mellanfrekvens

Inom frekvensområdet 2 - 4 MHz Enkel superheterodyn. Mellanfrekvens 500 kHz.
Inom frekvensområdet 4 - 8 MHz Dubbel superheterodyn. Första mellanfrekvens variabel 2 - 3 MHz eller 3 - 4 MHz.
Andra mellanfrekvens 500 kHz.

Rörbestyckning

1:A HF-STEG V1 1L4
2:A HF-STEG V2 1L4
1:A BLANDARSTEG V3 1R5
KRISTALLOSCILLATOR V4 1L4
2:A BLANDARSTEG V5 1R5
VFO-ENHET V6 3V4
1:A MF-STEG V7 1L4
2:A MF-STEG V8 1T4
LF-STEG V9 1L4
LF-SLUTSTEG V10 3V4
KALIBRERINGSOSCILLATOR V11 1L4
A1-OSCILLATOR V12 1L4
Se rördata

Telegrafinyckel
M3930-212011, fd. Tc 15534

Telegrafinyckel Ra 200
Telegrafinyckeln monterad på sändarens ovansida.

Telegrafinyckel Ra 200 Telegrafinyckel Ra 200

Generator
M2641-101011, fd. Tc 94016
med sittställning
F5995-003105, fd. Tc 80183

Generator Ra 200 med sittställning
I transportläge
Generator Ra 200 med sittställning
I transportläge

Generator Ra 200 med sittställning
Generatorn ordnad för trampning
Generator Ra 200 med sittställning
Generatorn ordnad för vevning

Generator Ra 200 med sittställning
Generatorn framifrån
Generator Ra 200 med sittställning
Generatorn bakifrån

Generator Ra 200 med sittställning
Vid rätt hastighet ska instrumentet visa på det röda strecket
Generator Ra 200 med sittställning
Uttag för anslutning av generatorkabel till mottagaren


Materielförteckning

Kapell med antennkoger F1061-022550 fd. Tc 82151
Marschantenn 515 M1921-515010 fd. Tc 24271
Normalantenn 524 M1921-524010 fd. Tc 24220
I tillbehörslåda F5995-003104 fd. Tc 80551 (börda 2)
Materiel 1 Vinda M1 M7023-801910 fd. Tc 24004
Antennlina 9 m (4 st) M1921-001010 fd. Tc 24005
2 Vinda M1 (2 st) M7023-801910 fd. Tc 24004
Förlängningskabel 40 m (2 st) M1812-801410 fd. Tc 23384
3 Handmikrotelefon M2795-202010 fd. Tc 26013
4 Batterikabel 0,3 m M1812-823210 fd. Tc 37102
5 Generatorkabel 1,8 m M1812-827110 fd. Tc 37197
6 Beskrivning del I
7 Materielvårdsschema
8 Telegraferingsnyckel m sladd M3930-212011 fd. Tc 15534
9 Batterikabel 1,7 m M1812-823310 fd. Tc 37103
10 Verktygspåse fd. påse E M7081-831110 fd. Tc 82117
11 Rulle för kastlina M7020-800210 fd. Tc 24002
Kastlina M1346-801500 fd. Tc 24003
12 Kastlod med grepplina M1346-801600 fd. Tc 24001
13 Hylsnyckel 11,5 mm M6131-809110 fd. Td 83002
14 Stöd F5995-003099 fd. Tc 56119
15 Hörtelefon 058, dubbel lågohmig M2795-058010 fd. Tc 26175
16 Koaxialkabel 0,16 m M1814-000116 fd. Tc 37117
17 SM-omkopplare M3955-990109 fd. Tc 15492

1964 beslöts att renovera samtliga Ra 200 med anledning av de svagheter och fel som kommit till telebyråns kännedom under den tid stationen varit i användning (ca 6 år),
enligt "Protokoll fört vid sammanträde hos Ellab den 20/8 1964 med anledning av telebyråns planerade renovering av Ra 200" (KATF protokoll EA/52116:194).
Renoveringen gjordes troligtvis inte förrän 1968 och utfördes av Telub i Växjö enligt Telubs Tekniskt Meddelande TM 160 B (1968-08-02).

De modifierade enheterna försågs med dessa varingstexter.


Materiel för underhåll av Ra 200

Kabel för extern strömförsörjning av Ra 200

Kabel för extern strömförsörjning av Ra 200

Prototyp Ra 200

Prototyp Ra 200 Prototyp av Ra 200 delvis plundrad av någon tidigare ägare.
Prototypen utvecklad av Standard Radio & Telefon AB, Bromma (före 1956 AB Standard Radiofabrik)

Sändare

Prototyp Sändare Ra 200

Prototyp Sändare Ra 200 Till höger om mitten syns antennavstämningen. I den serietillverkade versionen har denna flyttats ut till en egen enhet.

Mottagare

Prototyp Mottagare Ra 200
Prototyp Mottagare Ra 200
Prototyp Mottagare Ra 200 På bilden syns spänningsomvandlaren för anodspänning. Längst till vänster sitter hållaren för vibratorn. I den serietillverkade versionen har vibratoromformaren ersatts av en transistoromformare.