10 Watts bärbar radiostation
10 W Br m/39
10 W Br/4 m/39-43
Mt m/36-43

Ändrad senast: 2006-09-30


10 W br m/39
10 W Br m/39 med kastantenn och handgenerator
10 W Kl m/39
10 W Kl (Klövjeradiostation) med stavantenn

10 W br m/39
10 W Br m/39
Apparatlåda och handgenerator med packfickor
10 W br/4 m/39-43
10 W Br/4 m/39-43
Batteri- , mottagare- och sändarelåda samt handgenerator

Mt m/36-43
Mt m/36-43
Batterilåda och mottagare


Sändare

Blockschema
Tx 10 W Br blockschema

Självstyrd oscillator mellan 2500 och 5000 kHz, effektsteg och mottaktkopplat modulatorsteg.

Rörbestyckning
STYRSTEG (OSCILLATOR) AL1
EFFEKTSTEG AL1
MODULATORSTEG KL4
KL4
Se rördata


Mottagare

Blockschema
Tx 10 W Br blockschema

Enkel superheterodyn. Mellanfrekvens 1200 kHz. Överlagringsoscillator för telegrafimottagning.

Rörbestyckning
BLANDAR- OCH OSCILLATORSTEG K2 eller KK2 1)
MFSTEG K2 eller KK2 1)
DETEKTORSTEG/A1 OSCILLATOR K2 eller KK2 1)
SLUTSTEG KL4

1) Beträffande användning av elektronrör typ K2 och KK2
se dokument Tillägg till "Instruktion för 10 Watts bärbar radiostarion" (Juli 1942)

Se rördata


Handgenerator
Typ: HG 4


Handgenerator hopfälld med packficka A och B
10 W Br m/39

Handgenerator hopfälld utan packfickor
10 W Br/4 m/39-43


Uttag till sändare

Voltmeter för mätning av generatorns polspänning