10 Watts bärbar radiostation
10 W Br m/39
10 W Br/4 m/39-43
Mt m/36-43

Ändrad senast: 2021-09-09


10 W Br m/39

10 W Br m/39
10W Br m/39 apparatlåda

10 W Br m/39
10 W Br m/39 apparatlåda öppen

10 W br m/39
10 W Br m/39 sändtagaren sedd framifrån


← Fack för anodbatteri för
     mottagaren, typ A 126

← Ackumulatorlåda för
     glödströms-
     ackumulatorer, 2 st
     typ D 10


← Telegrafinyckel


10 W br m/39
10 W Br m/39 upprättad i fält med kastantenn och handgenerator
10 W br m/39
10 W Br m/39. Apparatlåda och handgenerator med packfickor

10 W Br/4 m/39 - 43

10 W Br/4 m/39 - 43 mottagare
10W Br/4 m/39 - 43 mottagare, apparatlåda

10 W Br/4 m/39 - 43 mottagare 10 W Br/4 m/39 - 43 mottagare
10W Br/4 m/39 - 43 mottagare, apparatlåda sedd framifrån 10W Br/4 m/39 - 43 mottagare, apparatlåda sedd bakifrån
Lucka öppen. Bakom luckan sitter mikroratt för efterjustering av mottagarens frekvens.      Lucka till vänster öppen. Bakom luckan sitter en jackplint till vilken en fyrpolig stiftpropp
     från sändaren kan anslutas. På samma jackplint finns två med "A" och "J" märkta jackar
     för anslutning av antenn och jord (motvikt).
     Från luckan till höger kommer en sladd med fyrpolig stiftpropp varmed mottagaren
     anslutes till batterilådan för strömförsöjning.

10 W Br/4 m/39 - 43 mottagare
10W Br/4 m/39 - 43 mottagare, apparatlådan öppen
I lockets insida finns förvaringsplats för den isärtagbara stavantennen (fem delar
samt en del i reserv).                                                                                               

10 W Br/4 m/39 - 43 mottagare
10 W Br/4 m/39 - 43 mottagare sedd framifrån

10 W br/4 m/39-43
10 W Br/4 m/39 - 43
Batteri-, mottagar- och sändarlåda samt handgenerator

Mt m/36 - 43


Mt m/36 - 43, apparatlåda
Ovanpå apparatlådan till vänster syns antennfäste för stavantenn
På apparatlådans vänstra gavel sitter anslutningsplinten


Mt m/36 - 43, apparatlåda öppen


Till vänster syns anslutningsplinten


Mt m/36-43
Batterilåda och apparatlåda

Sändare

10 W Br m/39 sändare
Sändarenhet sedd framifrån

Blockschema
Tx 10 W Br blockschema

Självstyrd oscillator mellan 2500 och 5000 kHz, effektsteg och mottaktkopplat modulatorsteg.

Rörbestyckning

STYRSTEG (OSCILLATOR) AL1
EFFEKTSTEG AL1
MODULATORSTEG KL4
KL4

Se rördata

Mottagare

10 W Br m/39 mittagare
Mottagarenhet sedd framifrån

Blockschema
Tx 10 W Br blockschema

Enkel superheterodyn. Mellanfrekvens 1200 kHz. Överlagringsoscillator för telegrafimottagning.

Rörbestyckning

BLANDAR- OCH OSCILLATORSTEG K2 eller KK2 1)
MFSTEG K2 eller KK2 1)
DETEKTORSTEG/A1 OSCILLATOR K2 eller KK2 1)
SLUTSTEG KL4

1) Beträffande användning av elektronrör typ K2 och KK2 i 10 W Br m/39.
- se dokument Tillägg till "Instruktion för 10 Watts bärbar radiostation" (Juli 1942)
- se sidan 46 i "Tekniska uppgifter om arméns elektronrör", 2:a upplagan (Oktober 1942)

Se rördata


Handgenerator
Typ: HG 4


Handgenerator hopfälld med packficka A och B
10 W Br m/39

Handgenerator hopfälld utan packfickor
10 W Br/4 m/39-43


Uttag till sändare

Voltmeter för mätning av generatorns polspänning