10 W KV-station m/44

Ny beteckning i början av 1950-talet i samband med att M-nummer infördes, Radiostation 244 (Ra 244)
M-nummer: M3955-244011

Ändrad senast: 2002-09-11


Sändare

Tx 10W KV m/44 Tx 10W KV m/44

Tx 10W KV m/44

Blockschema
Tx 10W KV m/44 blockschema

Rörbestyckning

    Äldre militär beteckning
STYROSCILLATOR 6V6G 6S10
EFFEKTFÖRSTÄRKARE 5S/1 (807) 6S35
MODULATOR 6V6G 6S10
6V6G 6S10

Strömförsörjning
6 Volt likspänning anslutes till den 8 poliga kontakten.
Stift 2, 4, 6 och 8 till plus.
Stift 1, 3, 5 och 7 till minus.


Mottagare

Rx 10W KV m/44 Rx 10W KV m/44

Rx 10W KV m/44

Rx 10W KV m/44

Blockschema
Rx 10W KV m/44 blockschema

Enkel superheterodyn. Mellanfrekvens 465 kHz.

Rörbestyckning

    Äldre militär beteckning
HF-STEG DF22  
BLANDARSTEG DF22  
OSCILLATOR DF22  
1:A MF-STEG DF22  
2:A MF-STEG DF22  
DETEKTOR DF22  
A1-OSCILLATOR DF22  
LF-STEG DF22  
LF-SLUTSTEG DL22 1S1
Se rördata

Strömförsörjning
Batterisladdarna är märkta med:
+63 röd, -63 blå, +1,5 grön och -1,5 gul. Sladdarna anslutas till batterierna enligt nedanstående bild.
Rx 10W KV m/44, batteriernas placering


Antennutrustning

10W KV m/44 antennutrustning