Batterier
Batteries

Ändrad senast: 2018-10-06


TORRBATTERIER

Torrbatterier är inte laddningsbara batterier. Från början var dessa av typen brunstensbatteri men numera finns även andra typer t.ex alkaliska batteri.
Brunstensbatteriet har zink som katodmaterial och en kolstav omgiven av mangandioxid (brunsten) som anodmaterial. Elektrolyten består av en blandning av ammoniumklorid (salmiak) och zinkklorid.

M2671-002020 (B 1,5)

Storlek: R20
Märkspänning: 1,5 Volt


Kartong med 30 stycken batteri


Tillverkat av Tudor 1972

Tillverkat av Hellesens 1974

C 1,5b

Märkspänning: 1,5 Volt

Batteri C 1,5b
Batteri tillverkat av Tudor

M2671-102101 (A 4,5)

Storlek: 3R12
Märkspänning: 4,5 Volt


Tillverkat av Tudor 1959

Tillverkat av Tudor 1965

M2671-205010, äldre beteckning Td 34509

Batteri för Ra 130, 90/1,5

Batteri Ra 130
Batteri tillverkat av Tudor 1973
Foto taget på Radiomuséet i Göteborg maj 2009

M2671-206010, äldre beteckning Td 34505

Batteri för Ra 100, A60+90/C4,5

Ra 100 Batteri

Ra 100 Batteri

Ra 100 Batteri

M2671-209010

Batteri för Ra 105

Batteri Ra 105
Förpackning med 2 stycken batteri för Ra 105

Batteri Ra 105
Batteri tillverkat 1977

Batteri Ra 105
Batteri tillverkat av Hellesens 1974

Torrbatteriprovare
M3613-811210Mätkabel för batteri till Ra 100
A60+90/C4,5
Mätkabel för batteri till Ra 105
BA279/U
Mätkabel för batteri till Ra 130
90/1,5
Mätkabel för batteri
A63, 67,5V, A90

ANODBATTERIER

90 A 5

Märkspänning: 90 Volt
Bredd: 250 mm
Djup: 108 mm
Höjd: 42 mm


Tillverkat av Tudor

ÖPPNA NICKEL-KADMIUM ACKUMULATORER

Nickel-kadmiumackumulatorn är en alkalisk elektrisk laddningsbar ackumulator. Dess handelsbenämning NIFE hänför sig till de kemiska beteckningarna för nickel (Ni) och järn (Fe), vilka metaller ursprungligen ingick i ackumulatorn. Numera har emellertid metallen kadmium ersatt järn i de flesta ackumulatorer.
Uppfanns av den svenske ingenjören Waldemar Jungner 1899.

En ackumulatorcell består av ett cellkärl av plast (äldre kärl är av järnplåt), elektrolyt och två elektroder. Elektroderna i den positiva plattan består av nickelhydroxid och i den negativa plattan av kadmiumoxid (tidigare järnoxid). Elektroderna isoleras av en separator, oftast ebonitstavar. Cellkärlet är till största delen fyllt med vätska, elektrolyt, som utgörs av kaliumhydroxid (kalilut). Elektrolytens täthet varierar mellan 1,17 och 1,25 beroende på ackumulatortyp och användningsområde. För arm├ętyper utgör den 1,23 - 1,25.

Beskrivningar
Ackumulatorinstruktion del 1 (ACKI, 1) 1946
Ackumulatorinstruktion del 3 (ACKI, 3) 1943
Öppna nickel-kadmium ackumulatorer, M7786-001550 (S 893), 1974

M2673-103000, äldre beteckning Td 34010

Alkalibatteri typ D22 (Dubbelcell 22 Ah)
Spänning: 2,4 volt
Kapacitet: 22 Ah
Vikt: 2,0 kg

Alkalibatteri (Nifeackumulator) typ D22
Alkalibatteri (Nifeackumulator) typ D22.


Utgång - Way out LUFOR