Effektsteg för UK-stationer

Ändrad senast: 2006-01-22


Effektsteget är avsett att anslutas till UK-stationerna Ra 105, Ra 120, Ra 121 och Ra 122 för att öka dessa stationers uteffekt. Det kan även anslutas till Ra 100, men då måste särskild antenntransformator användas.
Strömförsöjningen sker antingen från nätaggregat eller från omformare.
Enheterna har beslag med vilka de kan spännas fast vid Ra 12-stationer och fästramar i raptgbil 9151 och raptgbil 9033.

Effektsteg
Mtrlnr: M2554-201010
I vila är antennutgången förbunden med ingången.
Vid sändning startas effektsteget av en inbyggd reläanordning, som samtidigt kopplar in effektsteget på antennledningen mellan IN och UT.
Om drivningen till effektsteget uppträder med en frekvens som inte överensstämmer med effektstegets resonansfrekvens avstämmes effektsteget automatiskt till rätt frekvens. Den inbyggda automatiska avstämningsanordningen driver en motor som driver effektstegets avstämningskondensatorer till rätt avstämning. Avstämningen tar högst 25 sekunder från ena ändläget till det andra. Under pågående frekvensinställning lyser signallampan, som sitter i övre vänstra delen av frontpanelen.

Front
Frontpanel

Sedd uppifrån
Sedd uppifrån

Sedd från vänster sida
Sedd från vänster sida

Sedd från höger sida
Sedd från höger sida

Sedd underifrån
Sedd underifrån

Tekniska data

Styreffekt 0,5 - 4 W
Antenneffekt 10 - 35 W
Frekvensområde 34 - 57 MHz
Tillverkad av Philips, Stockholm - Sweden
Civil beteckning 9 RZ 430/00
Vikt 5,9 kg

Rörbestyckning

Relärör V1 12AT7WA
Relärör V2 12AT7WA
Findiskriminator V3 5726/6AL5W
Grovdiskriminator V4 5726/6AL5W
Slutsteg V5 QQE06/40

Se rördata

Nätaggregat
Mtrlnr: M2531-012010
Nätaggregatet innehåller likriktare för matningsspänningarna till effektsteget.

Front
Frontpanel

Sedd uppifrån
Sedd uppifrån

Sedd underifrån
Sedd underifrån

Tekniska data

Inspänning 220 V, 50/400 Hz
Tillverkad av Philips, Stockholm - Sweden
Civil beteckning 9 RD 430/00
Vikt 12 kg

Omformare
Mtrlnr: M2520-101010
Omformaren är en transistoriserad spänningsomvandlare. Den ersätter nätaggregatet då effektsteget är monterat i fordon.
Omformaren kan även användas vid nöddrift. Strömförsörjes då via kablage M2554-201139 från fyra
ackumulatorlådor Ra 12.

Front
Frontpanel

Sedd uppifrån
Sedd uppifrån

Sedd underifrån
Sedd underifrån

Tekniska data

Inspänning 12 V (10 - 15 V) eller 24 V (20 - 30 V) DC, omkopplingsbart
Tillverkad av AB Transistor, Stockholm
Civil beteckning TRO 21
Vikt 8,7 kg

Beskrivningar
Effektsteg. Beskrivning del I. Publ.nr: S 483 (1963)
Effektsteg. Beskrivning del II. Detaljlista. Publ.nr: S 484 (1964)
Effektsteg. Reservdelskatalog. Publ.nr: M7776-000590 (1970)

Materielförteckning

Anslutningskabel M2554-201119 fd. Tc 37191
Batterikabel M2554-201129 fd. Tc 37249
Kablage M2554-201139 fd. Tc 37250
Mellankopplingskabel M2554-201149 fd. Tc 37190
Antennkabel M3955-990039 fd. Tc 37175

Utgång - Way out Ra 2xx - Tunga bärbara stationer