Ra 100
Tc 96100

Ändrad senast: 2014-06-07


Ra 100

Ra 100 med packficka
Ra 100 med packficka
Foto taget på Radiomuseum i Jönköping januari 2007

Ra 100 Frontplatta

Ra 100 Frontplatta

Ra 100 Frontplatta
Ra 100 variant för fordonsmontage.

Ra 100

Ra 100

Ra 100 undersida med batterikontakt
Undersida med batterikontakt

Handmikrotelefon

Handmikrotelefon

Antennströmsindikator

Antennströmsindikator

Marschantenn

Marschantenn

Mottagare:

Dubbel superheterodyn. 1:a mellanfrekvens 4,3 MHz
2:a mellanfrekvens 2,515 MHz

Rörbestyckning

RF PWR AMPLR V1 3A4
XMTR MIXER & XTAL OSC V2 3A4
RECVR DOUBL & XMTR DOUBL V3 1T4
RECVR OSC & XMTR OSC V4 1T4
RECVR AFC & XMTR REACT MOD V5 1L4
RF AMPL V6 1T4
1ST MIXER V7 1L4
1ST IF AMPL V8 1T4
2D IF AMPL V9 1T4
2D MIXER & XTAL OSC V10 1R5
3D IF AMPL V11 1T4
1ST LIMITER V12 1L4
2D LIMITER V13 1L4
DISCRIMINATOR V14 1A3
DISCRIMINATOR & AF AMPL V15 1S5
NOISE AMPL & RECT V16 1S5
DC AMPL V17 1L4
SQUELCH & OSC RECT V18 1S5
Se rördata

Strömförsörjning

Batteri för Ra 100
Beteckning: M2671-206010
Äldre beteckning: Td34505 (A60+90/C4,5)

Ra 100 Batteri

Ra 100 Batteri

Ra 100 Batteri

Tillbehör

Materiel 1 Livrem
2 Axelremmar
3 Ryggputa med stroppar
4 Hörtelefon Tc 26112 (dubbel lågohmig)
Tc 26113 (enkel lågohmig)
5 Packficka Tc 82107
6 Handmikrotelefon Tc 26110
Tc 26111
7 Normalantenn Tc 24220
8 Marschantenn Tc 24197
9 Antennströmsindikator Tc 21217
10 Bärrem
11 Batteri Td 34505 (A 60 + 90/C 4,5)
12 Apparatenhet
13 Batterilåda Tc 80281
14 Apparatlåda

Antenntransformator för Ra 100
Tc 09077
Ra 100 saknar antennuttag för yttre antenn. Vid användning av yttre antenn måste en antenntransformator kopplas mellan antennens matarledning och sändtagarens antennuttag för anpassning till den yttre antennens impedans (50 ohm).
Detta mtrlnr (Tc 09077) har jag inte hittat i någon dokumentation. I "Effektsteg, Beskrivning del 1" omnämns en antenntransformator till Ra 100 med beteckning Tc 09096.

Bilderna nedan visar antenntransformator med mtrlnr: Tc 09077.

Antenntransformator Tc 09077

Antenntransformator Tc 09077 Antenntransformator Tc 09077

Omformare för Ra 100
Tc 51206 + Tc 94785

Tc 51206
När Ra 100 är fordonsmonterad ersätts batterilådan med kopplingslåda Tc 51206.


Kontakt för anslutning av radiostationens batterikabel
Kabeln från kopplingslådan ansluts till omformaren Tc 94785

Omformare Tc 94785
Omformare som strömförsörjes från fordonets elsystem.

Omformare för Ra 100

Kabeln från omformaren ansluts till radiostationens hörtelefon- och mikrofonuttag

Omformare för Ra 100

Omformare för Ra 100

Ovansida

Omformare för Ra 100

Undersida

Vibratoromformare med 2 st. likriktardioder, V1 och V2. CV135, EY91, M2462-403
Hörtelefonförstärkare, V3. CV807, 3A4, DL93, M2462-422
Mikrofonförstärkare, V4. CV784, 1S5, DAF91, M2462-420
Inspänning: 12V (11-16 V)
Utspänning: Anod- och glödspänning till radiostationen

Tillverkad av E.K.Cole Ltd
Orginal beteckning: Power supply & LF amplifier units no 2

Jag söker svensk dokumentation för denna omformare.
Enligt engelsk dokumentation är den avsedd för WS88 (Ra 130) som har andra anod- och glödspänningar än Ra 100.


Materiel för underhåll av Ra 100

Konstantenn Ra 100
Tc 21283

Konstantenn Ra 100

Konstantenn Ra 100 Konstantenn Ra 100


Kabel för extern strömförsörjning av Ra 100

Kabel för extern strömförsörjning av Ra 100