Ra 105

Ändrad senast: 2021-08-20Soldat med Ra 105 i bärmes, i bakgrunden Raptgbil 915
Foto taget på Beredskapsmuseet i Viken, juli 2021


Ra 105 med normalantenn


Ra 105 med marschantenn


Frontplatta


Undersida med batterikontakt P1

Handmikrotelefon M2795-222010
Handmikrotelefon, med kontakt U-161/U.
Anslutes till sändtagarens anslutningsdon (kontakt U-79/U) "HANDMIK".
Denna typ av anslutningsdon var även standard för audio på US Army's radioutrustning under 1950-talet.

Mottagare:
Enkel superheterodyn. Mellanfrekvens 4,3 MHz.

Rörbestyckning

Modulator V2 6286
Sändare oscillator V3 5A6
1:a HF förstärkare V4 1AD4
2:a HF förstärkare V5 5678
Blandare V6 5678
LF förstärkare V7 5672
Mottagare oscillator V8 6286
Kalibrerings oscillator V9 6286
Brusspärr V11 5678
Se rördata

Strömförsörjning
Batteri för Ra 105
Beteckning: M2671-209010
Benämnning: BA279/U

Batteri Ra 105

Förpackning med 2 stycken batteri för Ra 105

Batteri Ra 105

Batteri tillverkat 1977

Batteri Ra 105

Batteri tillverkat 1974

Batteri Ra 105

Batterikontakt P1

Stift Spänning Batterimärkning
A + 1,5 V +A
B + 1,5 V +A
C
D + 135 V +B2
E + 67,5 V +B1
F - 135 V och - 67,5 V -B
H - 6 V -C
J - 1,5 V och + 6 V -A, +C

Batteri BA 279/U

Moduler, hermetiskt förseglade

MF förstärkare 4 * V101 F6057-002455 fd. Tc 92042 AM-427A/U Rörbestyckning: 1 st. 5678
Diskriminator T201 F6057-002453 fd. Tc 92044 TF 204/U
Svep oscillator V301 F6057-002456 fd. Tc 92043 O-325U Rörbestyckning: 1 st. 5678

Tillbehör

Materiel 1 Antennströmsindikator M3743-513010 fd. Tc 92061
2 Antennfäste (fjädrande) F6057-002447
3 Marschantenn M1921-525010 fd. Tc 24352
4 Normalantenn M1921-522020 fd. Tc 24351
5 Packficka F1062-036950 fd. Tc 82157
6 Sändtagare 105 M3955-105118
7 Batterilåda F6057-002184 fd. Tc 80566
8 Bärmes F1064-039270 fd. Tc 80565
9 Torrbatteri M2671-209010
10 Beskrivning del I
11 Materielvårdsschema M7782-000390
12 Tillbehörslista
13 Handmikrotelefon M2795-222010 fd. Tc 26183
14 Rem F1064-039410

Omformare Ra 105
M2520-120010
fd. Tc 94026

När Ra 105 är fordonsmonterad ersätts batterilådan på sändtagaren med omformare Tc 94026.
Omformaren är en transistoriserad DC/DC konverter som strömförsörjes från fordonet.

Tekniska data

Inspänning 12V (11-15 V) eller 24V (22-30 V) DC, omkopplingsbart
Utspänning till Ra 105 +130 V
+65 V
-5,4 V
+1,3 V
Tillverkad av AB Transistor, Stockholm
Civil beteckning TRO 12/24-105
Vikt 1,6 kg

Schema och detaljlista: Schema och detaljlista Omformare Ra 105

Beskrivningar
Omformare till Ra105. Beskrivning del II. Detaljlista. Publ.nr: F1094-048100 (1962). Tidigare beteckning: S 481


Materiel för service och underhåll av Ra 105

Kabel för extern strömförsörjning av Ra 105
Kabel för extern strömförsörjning vid service av Ra 105

Reservdelssats för Ra 105
Reserdelssats för Ra 105