? Grön Radio - Ra 105
Ra 105

Ändrad senast: 2018-10-19Ra 105 med normalantenn


Ra 105 med marschantenn


Frontplatta


Undersida med batterikontakt P1

Handmikrotelefon M2795-222010
Handmikrotelefon, med kontakt U-161/U.
Anslutes till sändtagarens anslutningsdon (kontakt U-79/U) "HANDMIK".
Denna typ av anslutningsdon var även standard för audio på US Army's radioutrustning under 1950-talet.

Mottagare:
Enkel superheterodyn. Mellanfrekvens 4,3 MHz.

Rörbestyckning
Modulator V2 6286
Sändare oscillator V3 5A6
1:a HF förstärkare V4 1AD4
2:a HF förstärkare V5 5678
Blandare V6 5678
LF förstärkare V7 5672
Mottagare oscillator V8 6286
Kalibrerings oscillator V9 6286
Brusspärr V11 5678
Se rördata

Strömförsörjning
Batteri för Ra 105
Beteckning: M2671-209010
Benämnning: BA279/U

Batteri Ra 105

Förpackning med 2 stycken batteri för Ra 105

Batteri Ra 105

Batteri tillverkat 1977

Batteri Ra 105

Batteri tillverkat 1974

Batteri Ra 105

Batterikontakt P1
Stift Spänning Batterimärkning
A + 1,5 V +A
B + 1,5 V +A
C
D + 135 V +B2
E + 67,5 V +B1
F - 135 V och - 67,5 V -B
H - 6 V -C
J - 1,5 V och + 6 V -A, +C

Batteri BA 279/U

Moduler, hermetiskt förseglade

MF förstärkare 4 * V101 F6057-002455 fd. Tc 92042 AM-427A/U Rörbestyckning: 1 st. 5678
Diskriminator T201 F6057-002453 fd. Tc 92044 TF 204/U
Svep oscillator V301 F6057-002456 fd. Tc 92043 O-325U Rörbestyckning: 1 st. 5678


Tillbehör
Materiel 1 Antennströmsindikator M3743-513010 fd. Tc 92061
2 Antennfäste (fjädrande) F6057-002447
3 Marschantenn M1921-525010 fd. Tc 24352
4 Normalantenn M1921-522020 fd. Tc 24351
5 Packficka F1062-036950 fd. Tc 82157
6 Sändtagare 105 M3955-105118
7 Batterilåda F6057-002184 fd. Tc 80566
8 Bärmes F1064-039270 fd. Tc 80565
9 Torrbatteri M2671-209010
10 Beskrivning del I
11 Materielvårdsschema M7782-000390
12 Tillbehörslista
13 Handmikrotelefon M2795-222010 fd. Tc 26183
14 Rem F1064-039410


Omformare Ra 105
M2520-120010
fd. Tc 94026

När Ra 105 är fordonsmonterad ersätts batterilådan på sändtagaren med omformare Tc 94026.
Omformaren är en transistoriserad DC/DC konverter som strömförsörjes från fordonet.

Tekniska data
Inspänning 12V (11-15 V) eller 24V (22-30 V) DC, omkopplingsbart
Utspänning till Ra 105 +130 V
+65 V
-5,4 V
+1,3 V
Tillverkad av AB Transistor, Stockholm
Civil beteckning TRO 12/24-105
Vikt 1,6 kg

Schema och detaljlista: Schema och detaljlista Omformare Ra 105

Beskrivningar
Omformare till Ra105. Beskrivning del II. Detaljlista. Publ.nr: F1094-048100 (1962). Tidigare beteckning: S 481


Materiel för underhåll av Ra 105

Kabel för extern strömförsörjning av Ra 105

Kabel för extern strömförsörjning av Ra 105