Ra 130 - Ra 130B

Ändrad senast: 2018-10-06


Ra130B i stationsväska med marschantenn
Ra130B i stationsväska med marschantenn

Ra130B
Ra130B

Ra130B med SM-omkopplare
Ra130B med SM-omkopplare

Ra130B uttagen ur lådan
Ra 130B uttagen ur lådan

Ra130B Frontplatta Svensk tillverkad station
Ra130B Frontplatta Svensk tillverkad station
Ra130B Frontplatta Brittisk tillverkad station
Ra130B Frontplatta Brittisk tillverkad station

Handmikrotelefon 246, M2795-246010
Handmikrotelefon 246, M2795-246010

Huvudmikrotelefon, M2795-059010
Huvudmikrotelefon, M2795-059010

Mottagare:
Enkel superheterodyn. Mellanfrekvens 3 MHz.

Rörbestyckning

Ra 130 Ra 130B
SÄNDARE SLUTRÖR V1 3A4 3A4
SÄNDARE FREKVENSDUBBLARE V2 1T4 1T4
SÄNDARE OSCILLATOR V3 1L4 1L4
SÄNDARE REAKTANSRÖR V4 1L4 3V4
HF-RÖR V5 1L4 1L4
BLANDARRÖR V6 1L4 1L4
MOTTAGARE OSCILLATOR V7 1L4 1L4
1:A MF-RÖR V8 1T4 1T4
2:A MF-RÖR V9 1T4 1T4
3:E MF-RÖR V10 1T4 1T4
AMPLITUDBEGRÄNSARE V11 1L4 1L4
DISKRIMINATOR V12 1A3 HALVLEDARDIOD
DISKRIMINATOR V13 1A3 HALVLEDARDIOD
LF-SLUTRÖR V14 1S5 3V4
Se rördata

Strömförsörjning
Batteri för Ra 130
Beteckning: M2671-205010 (Td 34509)
Benämnning: 90/1,5

Batteri Ra 130
Batteri tillverkat av Tudor 1973
Foto taget på Radiomuséet i Göteborg maj 2009

Batterikontakt
Batterikontakt

Strömförbrukning

Ra 130 Ra 130B
Anodström (90 V)
mA
sändning 40 40
mottagning 13 13
Glödström (1,5 V)
A
sändning 1,05 0,72
mottagning 0,77 0,46

Tillbehör

Materiel 1 Fodral (stationsväska) M7080-807510 fd. Tc 82123
2 Sändtagare 130B M3955-130118
3 Marschantenn M1921-526010 fd. Tc 24061
4 Fodral (batteriväska) M7080-807410 fd. Tc 82124
5 Torrbatteri 90/1,5 M2671-205010 fd. Td 34509
6 Tillbehörsväska M7083-800410 fd. Tc 82125
7 Handmikrotelefon 246 M2795-246010 fd. Tc 26133
8 Huvudmikrotelefon M2795-059010 fd. Tc 26134
9 Axelremmar M1350-800610 fd. Tc 81152
10 Trådantenn M1921-029010 fd. Tc 24249
11 Beskrivning del I
12 Materielvårdsschema M7782-000400
13 Tillbehörslista M7777-107800

Materiel för underhåll av Ra 130/Ra 130B

Konstantenn Ra 130B
M3743-502010

Konstantenn Ra130B

Konstantenn Ra130B Konstantenn Ra130B

Kalibrator för Ra 130
Tc 21347

Kalibrator för Ra130 Kalibratorn för Ra 130 är ett fältmässigt utformat, batteridrivet instrument avsett för frekvenstrimning av de fyra kanalerna på Ra 130. Kalibratorn förvaras i en väska med axelrem.

Kalibratorn består av en oscillator- och blandardel med elektronröret V1 och en lågfrekvensförstärkardel med elektronröret V2.
Oscillatorn är kristallstyrd (ca. 13 - 14 MHz) varvid 3:e övertonen överensstämmer med frekvenserna i Ra 130.

Vid mottagarkalibrering (aktiv kalibrator) tas 3:e övertonen ut från rör V1 och påförs hylstaget märkt HF.

Vid sändarkalibrering (passiv kalibrator) kommer utsignalen från Ra 130 in till rör V1 via hylstaget märkt HF. Härvid blandas den inkommande signalen med den i oscillatorn alstrade 3:e övertonen. Den blandningsfrekvens (skillnadsfrekvens = sändarens frekvensfel) som ligger inom det hörbara frekvensområdet avlyssnas i hörtelefonen sedan den förstärkts i LF-röret V2.

Beskrivningar
Beskrivning av Kalibrator för Ra 130. Publ.nr: F1094-046800 (1958). Tidigare beteckning: S 468

Tekniska data

Rörbestyckning V1 1R5
V2 1T4
Strömkällor Torrbatteri 67,5 V Td 34507
Torrbatteri 1,5 V Td 34500
Vikt med batterier
och väska 2,5 kg

Verktyg för att öppna Ra 130B
Tc 83405

Kabel för extern strömförsörjning av Ra 130

Kabel för extern strömförsörjning av Ra 130