Ra 4xx - Stationer i fordon (direkt driftklara)

Ändrad senast: 2018-10-05


--- Innehållsförteckning på denna sida ---
--- Table of contents of this page ---
Ra 400 Ra 421 Ra 422

Radiostation 400 (Ra 400)

Tc 96400
Ra 400
Ra 400
En Svensk stridsvagnsradio avsedd för tontelegrafi och telefoni.
Ra 400 har också förekommet monterad i radiopersonterrängbil 915 (suggan).

Apparatlådan innehåller en sändare och två mottagare samt en omformardel alternativt ett nätaggregat.

Sändare SS172, Tc 92580
Sändaren är försedd med två kanalinställningsvred, grön kanal och röd kanal. Aktiv kanal bestämms av manöverdelens trafikomkopplare (grön eller röd).
Rörbestyckning: 4 st 6H2 (EF22), 3 st 6S35 (807) och 1 st LU80.

Mottagare (2 st) MM172, Tc 92570
Mottagaren är försedd med frånkopplingsbar brusblockering.
Rörbestyckning: 13 st 6H2 (EF22) och 1 st LU80.

Omformardel (endast Ra 400A) OF11, Tc 94590
Omformardel ingår i de Ra 400 som är monterade i fordon med 12 V elsystem. Den innehåller en omformare av vibratortyp och omvandlar 12 V likspänning till de spänningar som behövs för stationens drift.

Nätaggregat (endast Ra 400B och Ra 400C) Tc 94870
Nätaggregatet ingår i de Ra 400 som är monterade i fordon med 24 V elsystem. Det omvandlar 220 V växelspänning från den roterande omformaren (i stridsvagn 81 och stridsvagn 74) till de spänningar som behövs för stationens drift.

Manöverdelen (endast Ra 400A och Ra 400C) Tc 15162
Manöverdelen har signallampor och trafikomkopplare för stationens manövrering. I vissa vagnar har manöverdelen byggts in i chefens anslutningslåda.

Tekniska data

Sändningsslag Frekvensmodulering (FM)
Antenn Stavantenn 2,15 m lång
Antenneffekt högeffekt 20 W
lågeffekt ? W
Frekvensomfång 16 kanaler mellan 27,36 - 30,06 MHz
Kanalavstånd 180 kHz
Vikt 45 kg

Beskrivningar
Radiostation 400 Beskrivning del I (1957). Publ.nr: S 340


Radiostation 412 (Ra 412)
M3955-412011

Se TMR 12 (länk) under "Flygvapnets radiomateriel - Basradio och Räddningsradio-Flygbas 60"


Radiostation 417 (Ra 417)
M3955-417xxx

Se TMR 17 (länk) under "Flygvapnets radiomateriel - Basradio och Räddningsradio-Flygbas 60"


Radiostation 419 (Ra 419)
M3955-419010

Se TMR 19 (länk) under "Flygvapnets radiomateriel - Basradio och Räddningsradio-Flygbas 60"


Radiostation 421 (Ra 421)

M3955-421010
Ra 421
Ra 421
En amerikansk UK-radio (ultrakortvåg) avsedd för telefoni i VRC 12 serien, med beteckning RT-246. Den är avsedd att användas i stridsfordon och har ett servosystem för automatisk inställning av frekvensbestämmande komponenter i sändare och mottagare. Den kan även fjärrmanövreras.

Köptes in till Sverige och fick beteckningen Ra 421.

I början av 1960-talet introducerades i USA en ny generation militära radiostationer, 1960 VRC-12 (Ra 421 och Ra 422) och 1961 PRC-25 (Ra 145).
De var försedda med ett frekvenssyntessystem, som ger mycket god frekvensnoggranhet vid sändning och mottaganing. Samt ett brett frekvensområde, 30,00-75,95 MHz. Den lämnar vid sändning en 150 Hz signal för manövrering av tonstyrd brusspärr hos motstationen t.ex Ra 145/146 och Ra 421/422.

Tekniska data

Frekvensomfång 30,00-75,95 MHz (920 kanaler)
band A: 30,00-52,95 MHz
band B: 53,00-75,95 MHz
Antal förinställda kanaler 10
Kanalavstånd 50 kHz
Modulation Frekvensmodulering (FM)
Antenneffekt högeffekt 40 W
lågeffekt 1-3 W
Brusblockering brus- eller tonreglerad (150 Hz)
Rörbestyckning Halvledarbestyckad förutom
sändare: 2 st rör (driv- och slutsteg)
mottagare: 3 st rör (1:a HF-, 2:a HF- och blandarsteg)
Strömförsörjning 25,5 V likspänning
Vikt 27 kg

Beskrivningar
Radiostation 421 med manöver- och lokaltelefonsystem i stridsfordon. Beskrivning (1965). Publ.nr: F671-1
Utrustning för Ra 42-stationer i stridsfordon och radiofordon. Beskrivning del II (1967). Publ.nr: S51
Radiostation 421 och 422. Beskrivning del 1 (1977). Publ.nr: M7786-003540
Radiostation 421 och 422. Beskrivning del 2 (1977). Publ.nr: M7787-002920
Radiostation 421 och 422. Reservdelskatalog (1980). Publ.nr: M7776-002460


Radiostation 422 (Ra 422)

M3955-422010
Ra 422
Ra 422
En amerikansk UK-radio (ultrakortvåg) avsedd för telefoni i VRC 12 serien, med beteckning RT-524. Den är avsedd att användas i radiofordon och på staber.

Köptes in till Sverige och fick beteckningen Ra 422.

I början av 1960-talet introducerades i USA en ny generation militära radiostationer, 1960 VRC-12 (Ra 421 och Ra 422) och 1961 PRC-25 (Ra 145).
De var försedda med ett frekvenssyntessystem, som ger mycket god frekvensnoggranhet vid sändning och mottaganing. Samt ett brett frekvensområde, 30,00-75,95 MHz. Den lämnar vid sändning en 150 Hz signal för manövrering av tonstyrd brusspärr hos motstationen t.ex Ra 145/146 och Ra 421/422.

Tekniska data

Frekvensomfång 30,00-75,95 MHz (920 kanaler)
band A: 30,00-52,95 MHz
band B: 53,00-75,95 MHz
Kanalavstånd 50 kHz
Modulation Frekvensmodulering (FM)
Antenneffekt högeffekt 40 W
lågeffekt 1-3 W
Brusblockering brus- eller tonreglerad (150 Hz)
Rörbestyckning Halvledarbestyckad förutom
sändare: 2 st rör (driv- och slutsteg)
mottagare: 3 st rör (1:a HF-, 2:a HF- och blandarsteg)
Strömförsörjning 25,5 V likspänning
Vikt 27 kg

Beskrivningar
Radiostation 421 och 422. Beskrivning del 1 (1977). Publ.nr: M7786-003540
Radiostation 421 och 422. Beskrivning del 2 (1977). Publ.nr: M7787-002920
Radiostation 421 och 422. Reservdelskatalog (1980). Publ.nr: M7776-002460


Utgång - Way out Ra 5xx