Batterier
Batteries

Ändrad senast: 2021-08-17


TORRBATTERIER

Torrbatterier är inte laddningsbara batterier. Från början var dessa av typen brunstensbatteri men numera finns även andra typer t.ex alkaliska batteri.
Brunstensbatteriet har zink som katodmaterial och en kolstav omgiven av mangandioxid (brunsten) som anodmaterial. Elektrolyten består av en blandning av ammoniumklorid (salmiak) och zinkklorid.

A 4,5

Benämning: A 4,5
Beteckning: M2671-102010
Märkspänning: 4,5 volt
Civil beteckning: 3R12


Tillverkat av Tudor 1959

Tillverkat av Tudor 1965

Tillverkat av Tudor 1980

A 63

Benämning: A 63
Beteckning: M2671-201010
Märkspänning: 63 volt


B 1,5

Benämning: B 1,5
Beteckning: M2671-002020
Märkspänning: 1,5 Volt
Civil beteckning D, R20


Kartong med 30 stycken batteri


Tillverkat av Svenska AB Le Carbone

Tillverkat av Tudor 1972

Tillverkat av Hellesens 1974

C 1,5 b

Benämning;: C 1,5 b
Märkspänning: 1,5 Volt

Batteri C 1,5b Batteri C 1,5b

Batteri för Ra 100

Benämning: A 60+90/C 4,5
Beteckning: M2671-206010, äldre beteckning Td 34505
Märkspänning: 60/90/4,5 Volt

Ra 100 Batteri

Ra 100 Batteri

Ra 100 Batteri

Batteri för Ra 105

Benämning: BA 279/U
Beteckning: M2671-209010
Märkspänning: 135/67,5/6/1,5 Volt

Batteri Ra 105
Förpackning med 2 stycken batteri för Ra 105

Batteri Ra 105
Batteri tillverkat 1977

Batteri Ra 105
Batteri tillverkat av Hellesens 1974

Batteri för Ra 130

Benämning: 90/1,5
Beteckning: M2671-205010, äldre beteckning Td 34509
Märkspänning: 90 + 1,5 Volt

Batteri Ra 130 Batteri Ra 130

Torrbatteriprovare
M3613-811210
Mätkabel för batteri till Ra 100
A60+90/C4,5

Mätkabel för batteri till Ra 105
BA279/U

Mätkabel för batteri till Ra 130
90/1,5
Mätkabel för batteri
A63, 67,5V, A90

ÖPPNA NICKEL-KADMIUM ACKUMULATORER

Nickel-kadmiumackumulatorn är en alkalisk elektrisk laddningsbar ackumulator. Dess handelsbenämning NIFE hänför sig till de kemiska beteckningarna för nickel (Ni) och järn (Fe), vilka metaller ursprungligen ingick i ackumulatorn. Numera har emellertid metallen kadmium ersatt järn i de flesta ackumulatorer.
Uppfanns av den svenske ingenjören Waldemar Jungner 1899.

En ackumulatorcell består av ett cellkärl av plast (äldre kärl är av järnplåt), elektrolyt och två elektroder. Elektroderna i den positiva plattan består av nickelhydroxid och i den negativa plattan av kadmiumoxid (tidigare järnoxid). Elektroderna isoleras av en separator, oftast ebonitstavar. Cellkärlet är till största delen fyllt med vätska, elektrolyt, som utgörs av kaliumhydroxid (kalilut). Elektrolytens täthet varierar mellan 1,17 och 1,25 beroende på ackumulatortyp och användningsområde. För armétyper utgör den 1,23 - 1,25.

Beskrivningar
Ackumulatorinstruktion del 1 (ACKI, 1) 1946
Ackumulatorinstruktion del 3 (ACKI, 3) 1943
Öppna nickel-kadmium ackumulatorer, M7786-001550 (S 893), 1974


M2673-103000, äldre beteckning Td 34010

Alkalibatteri typ D22 (Dubbelcell 22 Ah)
Spänning: 2,4 volt
Kapacitet: 22 Ah
Vikt: 2,0 kg

Alkalibatteri (Nifeackumulator) typ D22 Alkalibatteri (Nifeackumulator) typ D22 Alkalibatteri (Nifeackumulator) typ D22
Alkalibatteri (Nifeackumulator) typ D22

Utgång - Way out LUFOR