Ra 5xx - Radio i fordon

Ändrad senast: 2021-07-26


Radiostation 500 (Ra 500)
Tc 96500

Radiostationen fanns även i kustartilleriet (Marinen) där den hade beteckningen 35 W FMUK-stn m/49.

Ra 500
Radiostation 500. Sändare till vänster och mottagare till höger
Mellan sändare och mottagare finns plats för en extra mottagare
En amerikansk UK-radio (ultrakortvåg) avsedd för fordonsmontage avsedd för telefoni. Typ SCR-828 bestående av sändare BC-924 och mottagare BC-923. I fästramen (FT-237) finns plats för en extra mottagare.
Armé- och marinförvaltningen köpte in dessa radiostationer från de överskottslager som det amerikanska försvaret (Us Army) hade i Europa efter andra världskrigets slut.
I armén fick de beteckningen Ra 500 och i marinen 35 W FMUK-stn m/49.

Armén radiostationerna monterades i:
- Radiobil Volvo PV 60
- Surplus inköpta Amerikanska Dodge Command cars WC-56 och WC-58. De fick beteckningen
  Radioterrängbil m/46 (Ratgb m/46).
  I början av 1950-talet fick de ny beteckning, Radioterrängbil 912 (Ratgpbil 912).

Det rörliga kustartilleriets (Marinens) radiostationerna monterades i:
- Radioterrängbil 930B (Ratgbil 930B)
- Stabsterrängbil 930C (Stabstgbil 930C)

Radiobil PV 60
Radiobil PV 60 med Ra 500
Ratgbil m/46
Ratgbil m/46 med Ra 500
Radiobil PV 60
Ra 500 monterad i radiobil PV 60
Ratgbil m/46
Ra 500 monterad i Ratgbil m/46

Tekniska data

Sändningsslag Telefoni frekvensmodulering (FM)
Antenn Stavantenn 2,65 m lång (typ 25 W Sv)
Antenneffekt Hög 30 - 35 W
Låg 2 W
Frekvensomfång 120 kanaler mellan 27,0 - 38,9 MHz
Kanalavstånd 100 kHz
Stationsspänning 12 volt
Vikt med en mottagare 69,9 kg

Beskrivningar
Provisorisk beskrivning av radiostation 500 (Ra 500). Del I (1951). Publ.nr: S 350
Beskrivning av radiostation 500, Ra 500. Del II (1953). Publ.nr: S 351
Detaljlista över radiostation 500, Ra 500 (1954). Publ.nr: S 352


Radiostation 529 (Ra 529)
M3955-529011

Se Ra 529 (länk) under "Flygvapnets radiomateriel - Basradio och Räddningsradio"


Utgång - Way out AKSA