Nätaggregat för Ra 200

Ändrad senast: 2016-07-07


--- Innehållsförteckning denna sida ---
Nätaggregat för Ra 200 Nätaggregat B för Ra 200

Nätaggregat för Ra 200 (Tc 94043)

Nätaggregatet är avsett för strömförsörjning av Ra 200 från 220 V växelström.
Det kan även strömförsörja Ra 120 och Ra 122 via anslutningsdon P2.
Nätaggregatet är inte konstruerat för fältbruk.

Nätaggregat för Ra 200

Nätaggregat för Ra 200

Nätaggregat för Ra 200

Tekniska data
Inspänning 220 V, 50 Hz
Utspänning P2 7,2 V 6 A
P3 7,2 V vid "HÖG EFF" 6 A
300 V vid "HÖG EFF" 150 mA
Vid kombination av uttag av 7,2 V både ur P2 och P3 får det sammanlagda strömuttaget inte överstiga 6 A
Vikt 14,5 kg

Schema och detaljlista: Schema och detaljlista Nätaggregat för Ra 200

Beskrivningar
Nätaggregat för Ra 200. Beskrivning, Detaljlista. Publ.nr: S 485 (1965)


Nätaggregat B för Ra 200 (M2531-002020)

Nätaggregatet är avsett för strömförsörjning av Ra 200 från 220 V växelström och ersätter då handgeneratorn.

Anslutning till Ra 200
Anslut generatorkabel Tc 37197 (M1812-827110) till nätaggregatets anslutningsdon och radiostationens uttag märkt GENERATOR.
Anslut batterikabel F1043-013540 (220 mm) eller M1812-823210 (300 mm) mellan Ra 200 och ackumulatorlådan.

Drift
Mottagning Ställ Ra 200 i mottagningsläge och nätaggregatets strömställare i läge NÄT.
Lågeffektsändning Ställ Ra 200 i sändningsläge och nätaggregatets strömställare i läge FRÅN.
OBS! Ra 200 strömförsörjes nu endast från ackumulatorerna.
Högeffektsändning Ställ Ra 200 i sändningsläge och nätaggregatets strömställare i läge NÄT.

Laddning
Med Ra 200 frånslagen och nätaggregatet tillslaget laddas ackumulatorerna med ca 1 A.
Med Ra 200 i mottagningsläge och nätaggregatet tillslaget laddas ackumulatorerna med ca 100 mA.

Nätaggregat B för Ra 200

Nätaggregat B för Ra 200

Nätaggregat B för Ra 200

Tekniska data
Inspänning 220 V, 50 Hz
Utspänning 8 V 6,5 A
300 V 150 mA
Vikt 15 kg

Schema: Schema Nätaggregat B Ra 200

Beskrivningar
Nätaggregat B Ra 200. Beskrivning. Publ.nr: M7786-002310 (1975)
Nätaggregat B Ra 200. Reservdelskatalog. Publ.nr: M7776-001580(1975)


Utgång - Way out Batterier