Nätaggregat 7,2 V (för Ra 12 och Ra 200 1))

1) Högspänning till Ra 200 endast med "Nätaggregat för Ra 200" och "Nätagregat B för Ra 200".

Ändrad senast: 2021-04-12


--- Innehållsförteckning denna sida ---
Nätaggregat för Ra 200 Nätaggregat B för Ra 200 Kraftaggregat typ B
Kraftaggregat typ C Kraftaggregat M2531-801110 Likriktaraggregat SRA R2-106280

Nätaggregat för Ra 200 (Tc 94043)

Nätaggregatet är avsett för strömförsörjning av Ra 200 från 220 V växelström.
Det kan även strömförsörja Ra 120 och Ra 122 via anslutningsdon P2.
Nätaggregatet är inte konstruerat för fältbruk.

Nätaggregat för Ra 200

Nätaggregat för Ra 200

Nätaggregat för Ra 200

Tekniska data
Inspänning 220 V, 50 Hz
Utspänning P2 7,2 V 6 A
P3 7,2 V vid "HÖG EFF" 6 A
300 V vid "HÖG EFF" 150 mA
Vid kombination av uttag av 7,2 V både ur P2 och P3 får det sammanlagda strömuttaget inte överstiga 6 A
Vikt 14,5 kg

Schema och detaljlista: Schema och detaljlista Nätaggregat för Ra 200

Beskrivningar
Nätaggregat för Ra 200. Beskrivning, Detaljlista. Publ.nr: S 485 (1965)


Nätaggregat B för Ra 200 (M2531-002020)

Nätaggregatet är avsett för strömförsörjning av Ra 200 från 220 V växelström och ersätter då handgeneratorn.

Anslutning till Ra 200
Anslut generatorkabel Tc 37197 (M1812-827110) till nätaggregatets anslutningsdon och radiostationens uttag märkt GENERATOR.
Anslut batterikabel F1043-013540 (220 mm) eller M1812-823210 (300 mm) mellan Ra 200 och ackumulatorlådan.

Drift
Mottagning Ställ Ra 200 i mottagningsläge och nätaggregatets strömställare i läge NÄT.
Lågeffektsändning Ställ Ra 200 i sändningsläge och nätaggregatets strömställare i läge FRÅN.
OBS! Ra 200 strömförsörjes nu endast från ackumulatorerna.
Högeffektsändning Ställ Ra 200 i sändningsläge och nätaggregatets strömställare i läge NÄT.

Laddning
Med Ra 200 frånslagen och nätaggregatet tillslaget laddas ackumulatorerna med ca 1 A.
Med Ra 200 i mottagningsläge och nätaggregatet tillslaget laddas ackumulatorerna med ca 100 mA.

Nätaggregat B för Ra 200

Nätaggregat B för Ra 200

Nätaggregat B för Ra 200

Tekniska data
Inspänning 220 V, 50 Hz
Utspänning 8 V 6,5 A
300 V 150 mA
Vikt 15 kg

Schema: Schema Nätaggregat B Ra 200

Beskrivningar
Nätaggregat B Ra 200. Beskrivning. Publ.nr: M7786-002310 (1975)
Nätaggregat B Ra 200. Reservdelskatalog. Publ.nr: M7776-001580 (1975)


Kraftaggregat typ B

Marinens kraftaggregat typ B för marinens radiostationer 3W FMUK-station m/53 (Ra 121) och 3W FMUK-station m/54 (Ra 122).

Nätaggregat typ C

Tekniska data
Inspänning 220 V, 50 Hz
Utspänning 7,2 V
Tillverkare SRA, Svenska Radio Aktiebolaget


Kraftaggregat typ C (M2531-001C)

Marinens kraftaggregat typ C för marinens radiostationer 3W FMUK-station m/53 (Ra 121) och 3W FMUK-station m/54 (Ra 122) då dessa används vid fast installation och nätspänning finns.
Användes av kustartilleriet samt på marinens båtar och fartyg.

Nätaggregat typ C

Tekniska data
Inspänning 110, 127, 130, 190, 220 V, 50 Hz
Utspänning 7,2 V
Vikt 20,5 kg
Tillverkare ASEA

Schema: Schema Kraftaggregat typ C


Kraftaggregat M2531-801110

Nätaggregat 7,2 volt

Kraftaggregat M2531-801110

Tekniska data
Inspänning 110 eller 220 V, 50 Hz
Utspänning 7,2 V, 7 A


Likriktaraggregat SRA R2-106280

Likriktaraggregat för Civilförsvarets radiostationer SUF-21K (Ra 120), SUF-22K (Ra 121) och SUF-23K (Ra 122) då dessa används vid fast installation och nätspänning finns.

Likriktaraggregat SRA R2-106280

Tekniska data
Inspänning 220 V, 50 Hz
Utspänning 7,2 V
Tillverkare SRA, Svenska Radio Aktiebolaget
Art.nr R2-106280


Utgång - Way out Batterier