Ra 190

Ändrad senast: 2007-03-11


Sändare

Ra 190 frontpanel sändare
Frontpanel sändare

Ra 190 sändare
Sändare

Sändaren är kristallstyrd med utbytbara kristaller och avsedd endast för omodulerad telegrafi (A1). Den är så konstruerad att vid sändning på frekvenser upp till 8 MHz fungerar slutsteget som rak förstärkare, medan det vid frekvenser över 8 MHz fungerar som frekvensdubblare. Uteffekten är ca 0,8 W på frekvenser upp till 8 MHz och ca 0,4 W över 8 MHz. Dessa effekter kan reduceras till ca 1/4 med manöveromkopplaren på frontpanelen.

I tillbehörsväskan finns 10 st kristaller.

   
Kristallfrekvens
kHz
Sändningsfrekvens < 8 MHz
MHz
Sändningsfrekvens > 8 MHz
MHz
F1080-033057 Tc 33057
2555
2,555
-----
F1080-033058 Tc 33058
2840
2,840
-----
F1080-033059 Tc 33059
3395
3,395
-----
F1080-033060 Tc 33060
3755
3,755
-----
F1080-033061 Tc 33061
4385
4,385
8,770
F1080-033062 Tc 33062
4880
4,880
9,760
F1080-033063 Tc 33063
5060
5,060
10,120
F1080-033064 Tc 33064
6005
6,005
12,010
F1080-033065 Tc 33065
7325
7,325
14,650
F1080-033066 Tc 33066
7955
7,955
15,910

Rörbestyckning

OSCILLATOR V1 3A4
EFFEKTSTEG V2 3A4
Se rördata

Mottagare

Ra 190 frontpanel mottagare
Frontpanel mottagare

Ra 190 mottagare
Mottagare

Blockschema
Rx Ra 190 blockschema

Enkel superheterodyn. Mellanfrekvens 470 kHz.

Rörbestyckning

HF-STEG V1 1L4
BLANDARSTEG V2 1R5
OSCILLATOR V3 3V4
1:A MF-STEG V4 1L4
2:A MF-STEG V5 1L4
DETEKTOR
LF-STEG
V6 1U5
A1-OSCILLATOR V7 1L4
LF-SLUTSTEG V8 1L4
Se rördata

Antennutrustning

Antenn 1 med vinda
Antenn 2 med vinda
Kastlod med grepplina
Rulle med kastlina

Radiostation 190 arbetar med ändmatad antenn. Antenntrådsbehovet är tillgodosett genom att stationen är utrustad med sammanlagt 45 m isolerad antenntråd. Antenn 1 är 20 m lång och antenn 2 är 25 m lång. Den senare är främst avsedd som skarvantenn och är därför försedd med skarvdon på var 5:e meter. För uppsättning av antennen används kastlod och kastlina.

Från 2 - 8 MHz används halvvågsantenn, som helst sträcks vinkelrätt mot förbindelseriktningen. Stationens antennutrustning medger dock inte längre antenn än 45 meter.

Från 9 - 16 MHz används helvågsantenn, som helst sträcks i 45° vinkel mot förbindelseriktningen.


Beskrivningar
Radiostation 190 Beskrivning del I (1958). Publ.nr: F1094-035300. Tidigare beteckning: S 353
Radiostation 190 Beskrivning del 2 (1970). Publ.nr: M7787-001030. Tidigare beteckning: S 354

Materielförteckning

Materiel Batteribälte (batterienhet) M7390-151010
Tillbehörsväska M7083-800510
Kvartskristall (10 st) F1080-033057 -- 66 fd. Tc 33057 -- 66
Skruvmejsel 3,2x75 mm M6140-102010
Antenn 1 med vinda M1921-005011 fd. Tc 24335
Antenn 2 med vinda M1921-005021 fd. Tc 24336
Rulle för kastlina M7020-800210 fd. Tc 24002
Kastlina M1346-801500 fd. Tc 24003
Kastlod med grepplina M1346-801600 fd. Tc 24001
Antennkabel F6057-002094 fd. Tc 37145
Hörtelefon 046B M2795-046020 fd. Tc 26023
Påse M7081-831710
Plastpåse 159 M7081-159000
Telegrafnyckel 11 M3930-211010 fd. Tc 15606


Batteribälte


Tillbehörsväska


På Armémuseums utställning "Spioner" som pågår våren 2007
kan denna variant av Ra 190 mottagaren beskådas.

Pejlmottagare
Ovanstående foto tagna på Armémuseum, Stockholm februari 2007

Mottagaren har försetts med ramantenn, kompass samt batterilåda.
Dessutom har mottagarens lägsta frekvensområde 1,1 - 1,7 MHz ändrats till 1,6 - 2,5 MHz.

Jag efterlyser mer uppgifter om denna pejlmottagare
Min e-mail adress finns längst ned på första sida.