Ra 2xx - Tunga bärbara generatordrivna stationer
(medger inte förbindelse under marsch)

Ändrad senast: 2018-10-05


Radiostation 200 (Ra 200)
M3955-200011
Ra 200
Ra 200
Klicka på bilden för mer information
Click on the picture for more information

En Svensk bärbar KV-radio (kortvåg) avsedd för telegrafi och telefoni. Levererades till armén 1958 efter nära fem års utvecklingsarbeten. Cirka 2000 stationer levererades.
Stationen drivs med ackumulatorer och en generator. Vid mottagning och lågeffektsändning svarar ackumulatorerna ensamma för den ström som erfordras men vid sändning med hög effekt måste generatorn vara igång. Generatorn används även för laddning av ackumulatorerna.

Ra 200 kan även vara fordonsmonterad. Strömförsörjes då med 12/24 V från fordonet via omformare 102.
Ra 200 kan även användas fast installerad t.ex. i bergrum. Strömförsörjes då från Nätaggregat Ra 200.

Sändaren och mottagaren är skilda enheter, vilket medger att man använder stationen för såväl simplex- som duplextrafik. Mottagaren kan användas ensam, men inte sändaren eftersom den får sin ström genom mottagaren.

Vid transport uppdelas utrustningen på tre eller fyra bördor.
Börda 1 bestå av antennenhet, sändare, mottagare samt kapell med antennkoger.
Börda 2 utgörs av tillbehörslåda
Börda 3 utgörs av ackumulatorlåda
Börda 4 utgörs av generator med sittställning.
Om utrustningen skall delas upp i tre bördor spänns ackumulatorlådan fast antingen under mottagaren eller under tillbehörslådan.

Tekniska data

Sändningsslag telegrafi (A1)
telefoni (A3)
Antenneffekt lågeffekt 0,5 W
högeffekt 8 W
Antenn - marschantenn
- normalantenn
- kastantenn 9 m
- kastantenn 18 m
Frekvensomfång 2 - 8 MHz
Rörbestyckning Mottagare 12 st miniatyrrör
Sändare 9 st miniatyrrör
Strömförsörjning - 7,2 V från ackumulatorlåda. Vid högeffekt dessutom 8 V och 300 V från generatorn
- 7,2 V och 300 V från omformare 102
- 7,2 V och 300 V från Nätaggregat Ra 200
Generator Ström- och spänningsuttag 8 V, max 5 A
300 V, max 0,1 A
Strömförbrukning Mottagare 0,9 A
Strömförbrukning Sändare, Lågeffekt 2,5 A från ackumulatorerna
Sändare, Högeffekt 3,7 A från ackumulatorerna
0,1 A från generator, 300 V
0,4 A från generator, 8 V
Vikt Börda 1 ca 16 kg
Börda 2 ca 10 kg
Börda 3 ca 9 kg
Börda 4 ca 13 kg
Tillverkad av Standard Radio & Telefon AB, Bromma (före 1956 AB Standard Radiofabrik)

Beskrivningar
Radiostation 200 Beskrivning del I (1961). Publ.nr: S 324
Radiostation 200 Beskrivning del I (1973). Publ.nr: M7786-001830. Tidigare beteckning: S 324/1
Radiostation 200 Beskrivning del II (1962). Publ. nr: S 325
Radiostation 200 Beskrivning del 2 (1971). Publ.nr: M7787-001010. Tidigare beteckning: S 325A
Radiostation 200 Reservdelskatalog (1971). Publ.nr: M7776-000800.


Radiostation 244 (Ra 244)
M3955-244011

Se sidan 10W KV m/44 (länk) under "Marinens radiomateriel - Radiomateriel mellan 1931-1945"


Utgång - Way out Ra 3xx