Arméns radiomateriel mellan 1931-1945

Swedish army radioequipment between 1931-1945

Ändrad senast: 2021-09-20


--- Innehållsförteckning denna sida ---
--- Table of contents of this page ---

1/2 W Br m/40 1/2 W Br fm/41 1/2 W Br m/42 1 W Br P m/40 1 W Br m/44 1,5 W Br m/42
2 W Uk m/39 2 W Br m/40-42 3 W Br m/39 10 W Br m/39 15 W Br m/39 25 W Bl m/39
25 W Sv m/39 70 W Sv m/43 Tillbehör till radiostationer

För att minska vikten på radiostationerna gjordes under denna tidsperiod vissa chassier av magnesiumlegering, elektron som är lättare än aluminium. Detta gäller bl.a. 10 W m/39 och 25 W m/39. Magnesium och magnesiumlegeringar har dåligt korrosionsmotstånd och måste omedelbart ytbehandlas (målas) för att stå emot vår korrosiva luft.
Radiostationsbok ska föras!

Till varje radiostation medföljer en "Radiostationsbok" på 64 sidor med svarta pärmar i A6 format med
materielnummer Tc 29035.Klicka på bilden för att se innehållet i boken
Click on the picture to see the contents of the book

1/2 watts bärbar radiostation m/40 (1/2 W Br m/40)

Mtrlnr: Tc 91090
1/2 W Br m/40
1/2 W Br m/40
Klicka på bilden för mer information
Click on the picture for more information
Radiostation från Marconi, typ H-9 tillverkad av SRA (Svenska Radio Aktiebolaget).

Stationen är en kombinerad AM sändare och superregenerativ mottagare.
Endast två rör används. Vid sändning arbeter det ena röret som oscillator och det andra som moduleringsförstärkare. Vid mottagning arbetar det ena röret som superregenerativ detektor och det andra som lågfrekvensförstärkare.

Radiostationen inköptes i stort antal, trots att man var medveten om svagheter och allvarliga konstruktionsmissar i konstruktionen.
Dessa visade sig senare vara så allvarliga att när radiostationen kom ut på förbanden, bedömdes den som obrukbar.
En tid senare skrotades alla radiostationerna.

Tekniska data

Sändningsslag telefoni (A3)
Frekvensomfång 54 - 63 MHz (5,25 - 4,75 meter)
Rörbestyckning 2 st. LP2
Strömförsörjning 1 st. anodbatteri 108 V, A108
1 st. glödströmsbatterier 3 V, C3
Tillverkad av SRA (Svenska Radio Aktiebolaget), Stockholm

Tygmaterielkatalog Tc signalmateriel
KATD september 1943: 1/2 W Br m/40

Schema: 1/2 W Br m/40
Stycklista: 1/2 W Br m/40

Beskrivningar
Provisorisk instruktion för 1/2 watts bärbar radiostation m/40 (1/2 W Br), augusti 1940


1/2 watts bärbar radiostation fm/41 (1/2 W Br fm/41)

1/2 W Br fm/41
Upprättad station
Klicka på bilden för mer information
Click on the picture for more information
Efter att 1/2 W Br m/40 hade skrotas, behövdes snabbt en ersättare för denna.
Elektriska laboratoriet (ELLAB) vid Kungliga Arméförvaltningens tygdepartement (KATD) hade tidigare påbörjat utvecklingen av en AM sändare med superregenerativ mottagare. Denna utveckling återupptogs och resulterade i 1/2 watts bärbar radiostation försöksmodell 41. En radiostation för telegrafi (A3) och telegrafi med ton (A2).

Radiostationen är uppdelad i två bördor:
Apparatlåda innehållande sändare och mottagare.
Batterilåda innehållande batterier och tillbehör.

1/2 W Br fm/41 med tillbehör
Radiostation med tillbehör

Tekniska data

Sändningsslag telefoni (A3) och tontelegrafi (A2)
Antenn stavantenn, som sammanfogas av fem antennstavar
Frekvensomfång 22 - 28 MHz
Rörbestyckning 4 st DL11
Strömförsörjning 1 st. anodbatteri 126 V, A126
1 st. glödströmsbatterier 3 V, C3
Tillverkad av Signalverkstäderna i Sundbyberg

Beskrivningar
Instruktion för 1/2 Watts Bärbar radiostation (1/2 W Br fm/41), november 1941


1/2 watts bärbar radiostation m/42 (1/2 W Br m/42)

Mtrlnr: Tc 91080
1/2 W Br m/42
1/2 W Br, drift under marsch
Klicka på bilden för mer information
Click on the picture for more information
Då försöken med 1/2 W Br fm/41 blev lyckade beslöts att starta serietillverkning.
Resultatet blev 1/2 W Br m/42 som tillverkades i stort antal av Arméförvaltningens Tygdepartement vid Signalverkstäderna i Sundbyberg (SIS).

Radiostationen tillfördes Infanteriet.

Radiostationen är uppdelad i två bördor:
Apparatlåda innehållande sändare och mottagare.
Batterilåda innehållande batterier och tillbehör.

Tekniska data

Sändningsslag telefoni (A3) och tontelegrafi (A2)
Antenn - stavantenn, som sammanfogas av fem antennstavar
- matarantenn bestående av två ledare (2,8 m långa) anslutna till en ca. 8 m lång dubbelledare, matarledning, avslutad med en matarantennkontakt
Frekvensomfång 22 - 28 MHz
Rörbestyckning 4 st. 1S1, DL22 (M2462-835)
Strömförsörjning 1 st. anodbatteri 126 V, A126
2 st. seriekopplade glödströmsbatterier, C1,5a
Tillverkad av Signalverkstäderna Sundbyberg

Tygmaterielkatalog Tc signalmateriel
KATD februari 1945: 1/2 W Br m/42

Beskrivningar
Instruktion för 1/2 Watts Bärbar radiostation m/42, del I Handhavande (februari 1943)
Detaljkatalog över radiostation 1/2 W Br m/42, Publ.nr. S 102 (Januari 1944)


1 watts bärbar provisorisk radiostation m/40 (1 W Br P m/40)

Mtrlnr: Tc 91050
1 W Br P m/40
1 W Br P m/40, till vänster sändarlåda och till höger mottagarlåda
Foto taget på Beredskapsmuseet i Viken, maj 2007

Svensk bärbar provisorisk radiostationen. För att täcka arméns behov av radioutrustning vid krigets utbrott beställdes 200 radiostationer av Gylling & Co av typen Centrum H 1.
Radiostationen transporterades på mes av arméns modell och bestod av tre bördor, sändarlåda, mottagarlåda och batterilåda. Lådorna är tillverkade av unica material (ett slags vulcaniserad kartong vanligt i resväskor mm från den tiden).

Sändarlådan innehåller sändare för telegrafi utan ton.
I locket är antennvinda, batterikabel och verktyg fastsatta.

Mottagarlådan innehåller mottagare för telegrafi utan ton, TGF och telefoni, TFN (AM).
Under mottagaren finns ett fack där en del tillbehör förvaras bl.a. tegrafinyckel och hörtelefon.
I locket är batterikabel fastsatt.

Batterilådan innehåller 2 st torrbatterier typ A63 för anodström och 1 st nife ackumulator typ D18 för glödström.

Antennen utgöres av 3 st likadana linor, (1 antennlina och 2 motviktslinor) och kan anordnas som markantenn eller kastantenn. Antennen som är gemensam för sändare och mottagare anslutes till batterilådan och omkopplas mellan sändare och mottagare med SM-omkopplaren i batterilådan. En motviktslina anslutes till vardera sändaren och mottagaren.

Tekniska data

Sändningsslag Telegrafi utan ton
Frekvensomfång sändare 3700 - 6000 kHz
Antenneffekt ca 0,5 W
Frekvensomfång mottagare, 3 områden 510 - 1550 kHz
1500 - 4000 kHz
3500 - 10000 kHz
Rörbestyckning sändare 3 st KL4
Rörbestyckning mottagare 1 st 1D7G
3 st 1D5GT
2 st 1H6G
Strömförsörjning 2 st anodbatterier typ A 63
1 st glödströmsackumulator, nife typ D18
Vikt Sändarlåda 7,0 kg
Mottagarlåda 10,5 kg
Batterilåda 10,7 kg
Tillverkad av Gylling & Co

Tygmaterielkatalog Tc signalmateriel
KAFT februari 1945: 1 W Br P m/40

Beskrivningar
Instruktion för 1 Watts Bärbar Provisorisk Radiostation m/40 (Februari 1942)


1 watts bärbar radiostation m/44 (1 W Br m/44)

Mtrlnr: Tc 91310

1 W Br m/44
Klicka på bilden för mer information
Click on the picture for more information
Finsk fjärrpatrullradio benämnd "Kynnel", på svenska Tåren. Den finska signalspaningsorganisationen började 1937 utveckla en lätt radiostation lämplig för fjärrpatrullverksamheten. Kynnelradio genomgick under sin livcykel många utvecklingsfaser. De första versionerna innehöll endast sãndare, så sändning av meddelande fick ske i blindo och sen fick man hoppas att meddelandet kom fram till mottagaren. De senare versionerna innehöll både sändare och mottagare.
Kynnelradio användes av de finska fjärrpatrullerna som opererade långt inne i Sovjetunionen under fortsãttningskriget som pågick mellan 25 juni 1941 - 19 september 1944.

Operation Stella Polaris
I fortsättningskrigets slutskede planerades och genomfördes en evakuering till Sverige av känsligt finlänskt underrättelsematerial som inte fick falla i Sovjetunionens händer vid en befarad Sovjetisk ockupation av Finland efter vapenstilleståndet. Förutom underrättelsematerial ingick även tekniskt materiel såsom radiomottagare och signalspaningspersonal med sina familjer.
Operation Stella Polaris genomfördes mellan den 19 - 23 september 1944.

Med i evakueringen medföljde även personal som tillverkat Kyynelradio, 25 st färdigmonterade Kyynelradio samt material för tillverkning av ytterligare 75 st radiostationer. De monterades senare av den finska personalen i en verkstad på Lidingö.
Dessa 100 st radiostationer köpte Svenska armén och de fick beteckningen 1 Watts bärbar radiostation m/44 (1 W Br m/44). Radiostationerna var avsedd att användas av jägarförband.
Det var versionerna M10X och M11X som användes i Sverige.
I "Provisorisk instruktion för 1 Watts Bärbar radiostation" del I handhavande är det version M11X som beskrivs.

Sändaren i Kyynelradion består av en självsvängande oscillator. I versionerna med ett X sist i versionsbenämningen kan även sändaren vara kristallstyrd.

Skillnaderna mellan M10X och M11X
I M10X är slutstegsrörets pentodhalvor kopplat i push-pull i sändaren medan i M11X är slutstegsrörets pentodhalvor parallellkopplade.

80 st av dessa radiostationer såldes 1959 ut till FROs (Frivilliga Radioorganistationen) medlemmar för 25 kr.

Tekniska data

Sändningsslag Telegrafi utan ton
Även telefoni (rundradio) kan tas emot
Antenneffekt ca 0,2 W
Frekvensomfång Sändare     3,8 - 4,8 MHz
Mottagare 3,6 - 4,8 MHz
Mottagartyp Rak
Rörbestyckning sändare 1 st DLL 21
Rörbestyckning mottagare 2 st DF 11
1 st DDD 11
Strömförsörjning 1 st anodbatteri A 126
2 st glödströmsbatterier C 1,5a
Vikt ca 8 kg

Beskrivningar
Provisorisk instruktion för 1 Watts Bärbar radiostation, 1 W Br m/44 del I handhavande (december 1945)


1,5 watts bärbar radiostation m/42 (1,5 W Br m/42)

benämndes även

1,5 watts värn radiostation m/42 (1,5 W Vn m/42)

Mtrlnr: Tc 91110
1,5 W Br m/42
Apparatlådan framifrån (utan batteriplåt)
En Svensk bärbar UK-radio (ultrakortvåg) avsedd för amplitudmodulerad telefoni (A3) och tontelegrafi (A2).

Utrustningen är uppdelad i två bördor:
Apparatlåda innehållande sändare och mottagare, batterier samt antennstavar och antennfästen.
Materiellåda innehållandeervbatterier och reservrör, handmikrotelefon, strupmikrotelefon med S/M-omlopplare samt verktyg.

Radiostationerna var ursprungligen avsedda för värnförband men tilldelades också trängtrupperna för trafikövervakning.

1.420 st. 1,5 W Br m/42 beställdes.Senare byggdes dessa om till frekvensmodulering och fick då beteckningen Ra 110

1,5 W Br m/42 värnantenn
Antenn för värn

Tekniska data

Sändningsslag Telefoni (A3)
Telegrafi med ton (A2)
Antenneffekt 0,3 W
Antenn - marschantenn ( 6 sektioner)
- normalantenn (12 sektioner)
Frekvensomfång 27,5 - 30,0 MHz, 26 kanaler (kanal 0 - 25)
Kanalavstånd 100 kHz
Rörbestyckning Sändare: 5 st DL22
Mottagare: 7 st DF22
Strömförsörjning - 2 st anodbatterier A 63
- 2 st glödströmsbatterier C 1,5
Vikt Apparatlåda med batterier 18 kg
Materiellåda med tillbehör 12,5 kg
Tillverkad av Svenska Radio Aktiebolaget (SRA)

Tygmaterielkatalog Tc signalmateriel
KATD februari 1945: 1,5 W Br m/42

Beskrivningar
Provisorisk instruktion för 1,5 Watts Bärbar radiostation m/42 (december 1943)
Provisorisk instruktion för 1,5 Watts Bärbar radiostation m/42, Del II Service (november 1945)
Provisorisk detaljkatalog över radiostation 1,5 W Br m/42


2 watt Uk radiostation m/39 (2 W Br m/39)

2 W Uk m/39 frontplatta
Tysk bärbar 2 watt Uk-radiostation utförd för telegrafi utan ton och telefoni.
Tillverkad av Telefunken i Tyskland med beteckningen "Tragbares Ultrakurzwellen-Sende-Empfangsgerät", typ ASE 113.
I Tyska krigsmakten (Wehrmacht) hade den beteckningen Torn Fu d2.
Köptes in till Sverige genom Telefunkens svenska agent SATT (Svenska Aktiebolaget Trådlös Telegrafi).

Stationen transporteras i tre bördor:
Apparatlådan innehåller sändare och mottagare, som är ihopbyggda men har skild frekvensinställning.
Batterilådan innehåller batterier samt tillbehör bestående av batterikabel, handmikrotelefon, dubbel hörtelefon och frekvensprovare.
Batteriutrustningen utgöres av:
- Anodbatterier, två batterier 90 V, 90 V + 40 V används.
- Glödströmsbatteri, en ackumulatorer, 2 V.
Antennfodralet innehåller mastförlängningen för mast antennen med motvikt och stagstreck, den 4 m långa matarledningen och 4 st stagpålar.
- En stavantenn som sammansättes av 6 antennstavar som fästes ovanpå apparatlådan.2 W Uk m/39. Apparatlåda till vänster och batterilåda till höger

2 W Uk m/39. Apparatlåda till vänster och batterilåda till höger

Tekniska data

Sändningsslag telegrafi utan ton (A1) och telefoni (A3)
Sändarens effekt ca 1 W
Frekvensområde 33,8 - 38,0 MHz, indelar i 100 kanalnummer
Rörbestyckning sändare 2 st RV2P800
1 st RL2T2
Rörbestyckning mottagare 6 st RV2P800
Rörbestyckning frekvensprovaren 1 st RV2P800
Strömförsörjning - 2 st anodbatterier 90 V, 90 V + 40 V används
- 1 st glödströmsakumulator 2 V
Vikt Apparatlåda 16,8 kg
Batterilåda 18,5 kg

Beskrivningar
Provisorisk instruktion för 2 W - Uk Radiostation typ ASE 113. November 1941


2 watts bärbar radiostation m/40 (2 W Br m/40)


2 W Br m/40
Belgisk bärbar radiostation, PM7, utförd för telegrafi utan ton och telefoni. Konstruerad och tillverkad av Bell Telephone Manufacturing Co i Antwerpen.

6 st. kompletta radiostationer (kanske fler) inköptes och levererades i början på 1940 genom AB Standard Radiofabrik, SRF (från 1956 Standard Radio och Telefon AB, SRT). I maj 1940 ockuperades Belgien av Tyskland varvid ytterligare inköp omöjliggjordes.
Därefter fortsatte tillverkningen av radiostationerna vidare i Sverige för svenska armén av AB Standard Radiofabrik, SRF, 900 stationer och Svenska Radio aktiebolaget, SRA, 500 stationer.

Frekvensområde: 3,7 - 6,5 MHz

Radiostation med alla tillbehör är fördelad på tre enheter:
Apparatlådan innehåller sändare och mottagare samt tillbehör.
Batterilådan innehåller anodbatteri (två seriekopplade batterier typ A 63 och A 126) och glödströmsbatteri (tre seriekopplade nifeackumulatorer typ D 10)
Antennkoger innehållande:
- Normalantenn, en fyra-delars stavantenn
- Marschantenn, en två-delars stavantenn

2 watts bärbar radiostation m/40-42 (2 W Br m/40-42)

Mtrlnr: Tc 91060
2 W Br m/40-42
2 W Br m/40-42
Klicka på bilden för mer information
Click on the picture for more information
Vintern 1942-1943 modifierades samtliga stationer av AB Standard Radiofabrik och fick därefter beteckningen 2 W Br m/40-42.

Väsentliga olikheter mellan ombyggd och äldre 2 W Br
fastställda av KATD 18/12 1942 Kapitel A

Batterilådan innehåller efter ombyggnad anodbatteri (tre seriekopplade batterier typ A 63) och glödströmsbatteri (två seriekopplade nifeackumulatorer typ D10.

Tekniska data

Sändningsslag: Telefoni (A3)
Telegrafi utan ton (A1)
Antenneffekt: 0,3 W
Antenn: - marschantenn, en tvådelad hopskjutbar stavantenn, total längd av 1,65 m.
- normalantenn, en fyradelad hopskjutbar stavantenn, total längd av 3,27 m.
- kastantenn, en 9,5 meter lång antennlina.
Frekvensomfång: 3,7 - 6,5 MHz
Rörbestyckning: Sändare: 4 st 1F5G
Mottagare: 1 st 1F5G, 2 st 1D7G och 2 st 1D5GP
Strömförsörjning: - 3 st anodbatterier A 63
- 2 st glödströmsbatterier C 1,5
Vikt: Apparatlåda 13 kg
Batterilåda 12 kg
Antennkoger 1 kg

Tygmaterielkatalog Tc signalmateriel
KATD oktober 1943: 2 W Br m/40-42

Beskrivningar
Instruktion för 2 Watts Bärbar radiostation m/40-42 (oktober 1943)
Provisorisk instruktion för 2 Watts Bärbar radiostation m/40-42, Del II Service (februari 1946)


3 watts bärbar radiostation m/39 (3 W Br m/39)

Mtrlnr: Tc 91140
3 W Br m/39
3 W Br, drift under marsch
Tysk bärbar 1 watts KV-radiostation utförd för telegrafi utan ton och telefoni. Tillverkad av Telefunken i Tyskland med beteckningen "Tragbare-1-Watt-KW-Station", typ SE499A. Köptes in till Sverige genom Telefunkens svenska agent SATT (Svenska Aktiebolaget Trådlös Telegrafi).
Den kallades ömsom för 1 W och 3 W. Beteckningen fastställdes slutligen till 3 Watts bärbar radiostation m/39 (3 W Br m/39).
Tilldelades artilleriets eldledningspatruller.

Stationen transporteras i två bördor:
Apparatlådan innehåller sändare och mottagare.
Batterilådan innehåller batterier samt tillbehör bestående av antennutrustning, batterikabel, hörtelefon, handmikrotelefon, strupmikrofon och telegrafinyckel mm.
Batteriutrustningen utgöres av:
- Anodbatterier, två seriekopplade batteri typ A90.
- Glödströmsbatteri, två nifeackumulatorer typ D10.
Antennutrustningen utgöres av:
- En 12 m lång antennlina.
- En stavantenn som sammansättes av en fotdel 2, 3, 4 eller 5 antennstavar och ett toppstycke.

3 W Br m/39
Frontvy av apparatådan
3 W Br m/39
Batterilåda med inpackade tillbehör

Tekniska data

Sändningsslag telegrafi utan ton (A1) och telefoni (A3)
Antenneffekt 1 W vid A1
0,3 W vid A3
Frekvensomfång 3,0 - 5,0 MHz
Strömförsörjning - 2 st anodbatterier A90
- 2 st glödströmsbatterier D10 i ackumulatorlåda
Vikt Apparatlåda 19,5 kg
Batterilåda 21,5 kg

Beskrivningar
Instruktion för 3 Watts bärbar radiostation (3 W Br m/39), Del 1 handhavande


10 Watts bärbar radiostation m/39 (10 W Br m/39)

10 W Br m/39
10 W Br m/39
Klicka på bilden för mer information
Click on the picture for more information
Svensk bärbar radiostationen utvecklad av Elektriska laboratoriet (ELLAB) vid Kungliga Arméförvaltningens tygdepartement (KATD). Serietillverkning av radiostationerna gjordes vid olika civila företag.

10 W Br m/39 blev en enhetsstation för hela armén och ingick i alla truppslag.

Radiostationen förekommer i flera olika utföranden:

10 watts bärbar radiostation (10 W Br m/39)
Mtrlnr: Tc 91010
Är utförd i två bördor. Den ena bördan utgöres av apparatlådan, som innehåller sändare, mottagare och batterier. Den andra utgöres av handgenerator med packfickor.

10 watts klövjeradiostation (10 W Kl) *
Är utförd för klövjning och är uppdelad i fem enheter. Sändare, mottagare, batterilåda, materiellåda och handgenerator.

10 watts cykelradiostation (10 W Cl) *
Är utförd för cykeltransport och är uppdelad i fyra enheter. Sändare, mottagare, batterilåda och handgenerator.

10 watts infanteri radiostation (10 W I Br) *
Är utförd för bärning i fyra bördor på samma sätt som 10 W Cl.

*) Dessa tre radiostationer utgick troligtvis under 1943 och ersattes av 10 W Br/4 m/39-43.

10 watts bärbar radiostation (10 W Br/4 m/39-43)
Mtrlnr: Tc 91020
Ãr uppdelad i fyra enheter, sändare, mottagare, batterilåda och handgenerator.

Mottagre m/36-43 (Mt m/36-43)
Mtrlnr: Tc 92260
Mottagaredelen som egen apparat. Är uppdelad i två enheter, mottagare och batterilåda.

Tekniska data, sändare

Sändningsslag telegrafi utan ton (A1) och telefoni (A3)
Antenneffekt 5 - 7 W vid A1
6 - 8 W vid A3
Frekvensomfång 2,5 - 5,0 MHz
Strömförsörjning Vid sändning med vågtyp A1: Handgenerator 8 V och 350 V
Vid sändning med vågtyp A3: Dessutom 4,8 V från stationens nifeackumulatorer
Handgeneratorn kan dessutom användas för laddning av stationens nifeackumulatorer

Tekniska data, mottagare

Mottagningsslag telegrafi utan ton (A1) och telefoni (A3)
Frekvensomfång 1,3 - 6,1 MHz
Strömförsörjning Nifeackumulatorer 4,8 V. 2 st typ D10 i serie.
Torrbatteri 126 V (A126)

Mottagaren består av två sammankopplade enheter. A-del (högfrekvensdel) och B-del (mellanfrekvens- och lågfrekvensdel).
A-delen konstruerades ursprungligen för att täcka kortvågsområdet med tre olika A-delar.

A1: 50-1350 kHz, A2: 1300-6100 kHz, A3: 5800-10600 kHz

I 10 Watts stationen används endast A2 -del.

Tekniska data, antenn
Antennen som utgöres av en kastantenn, är gemensam för sändare och mottagare.
Kastantennen består av 2 st 9 m långa antennlinor samt 2 st linor av samma längd, vilka tjänstgöra som motvikt.
10 W Br/4 m/39-43 och Mt m/36-43 har även en 1,33 m lång stavantenn i 5 delar.

Tygmaterielkatalog Tc signalmateriel
KATD september 1943: 10 W Br m/39
KAFT februari 1945: 10 W Br/4 m/39-43
KATD november 1943: Mottagare m/36-43

Beskrivningar
Instruktion för 10 Watts bärbar radiostation. (1941)
Instruktion för radiostationerna m/39 10 W Cl, 10 W Kl och 10 WIBr. Del I handhavande. (1942)
Instruktion för 10 Watts bärbar radiostation. Del I handhavande (1944)
Beskrivning av radiostation 10 W Br/4 m/39-43. Del I. (1949) (omtryckt 1949 års upplaga)
Beskrivning av radiostation 10 W Br/4 m/39-43. Del I. Publ.nr: S 160 (1956)
Instruktion för mottagare m/36-43. Del I handhavande (1945)
Beskrivning av 10 Watts bärbar radiostation, 10 W Br m/39, 10 W Br/4 m/39-43 del II. (1950)
Detaljkatalog över radiostation 10 W Br m/39, radiostation 10 W Br/4 m/39-43 (1943)


15 Watts Bärbar radiostation m/39 (15 W Br m/39)

Mtrlnr: Tc 91150
15 W Br m/39
15 W Br m/39
Klicka på bilden för mer information
Click on the picture for more information
Tysk bärbar 15 watts KV-radiostation utförd för telegrafi utan ton och telefoni. Tillverkad av Telefunken i Tyskland. Köptes in till Sverige genom Telefunkens svenska agent SATT (Svenska Aktiebolaget Trådlös Telegrafi).

Den första serien som köptes in var av typen SE469S.
Den andra serien som köptes in var av typen 272BS.

Utdrag från KAFT V.P.M. MB2/1074 angående Telefunken typ 272BS.
"Stationen skiljer sig från de tidigare levererade 15 W radiostationerna därigenom att omkoppling till sändning vid telefoni sker så snart signalisten talar mot mirofonen. Ehuru den manuella omkopplingsanordning med vilken 15 watt radiostationen av Telefunken typ SE 469 SE är utrustad är bättre, är denna anordning dock fullt användbar.
Manöverorganen i övrigt äro lika på de båda stationerna varför några utbildningssvårigheter icke torde uppstå".

Radiostationerna tilldelades signaltrupperna.

Stationen transporteras i tre bördor:
Apparatlådan innehåller sändare och mottagare.
Batterilådan innehåller batterier för mottagaren, diverse tillbehör bl. a. handmikrotelefon och strupmikrofon, två hörtelefoner och en telegrafinyckel.
Batteriutrustningen utgöres av:
- två anodbatterier typ A90
- fem nifeackumulatorer typ E10
Trampgenerator. På trampgeneratorns stativ transporteras dels en väska med antennmateriel samt de isärtagbara antennmasterna.
Antennutrustningen utgöres av en antennmast som uppbygges av två antennmaster. Antennmasten stagas med två dubbla staglinor.
En antennlina 9 m lång med 3 m nedledning.
Motvikten utgöres av 2 st 6 m långa motviktslinor.

Tekniska data
Sändningsslag telegrafi utan ton (A1)
telefoni (A3)
Antenneffekt ca 15 W vid telegrafi
ca 8 W vid telefoni
Frekvensomfång 3 MHz - 5 MHz
Rörbestyckning sändare 3 st. RS 242
2 st. RE 084
Rörbestyckning mottagare 4 st. RS 094
2 st. RE 084
Vikt Apparatlåda 23 kg
Batterilåda 28 kg
Trampgenerator 27 kg

Tygmaterielkatalog Tc signalmateriel
KATD november 1943: 15 W Br m/39

Tillbehörskort
KAFT maj 1952: 15 W Br m/39

Beskrivningar
Instruktion för 15 Watts Bärbar radiostation m/39, del I Handhavande (1943)
Provisorisk instruktion för 15 Watts Bärbar radiostation m/39, del II Service (1946)
Provisorisk detaljlatalog över radiostation 15 W Br m/39


25 watt bilradiostation m/39 (25 W Bl m/39)

Mtrlnr: Tc 91160
25 W Bl m/39
25 W Bl m/39 med och med lock på apparatlådan
Svensk radiostationen. En vidarutveckling av den bärbara radiostationen 10 W Br m/39 till 25 W Bl avsedd för montering i bilar och 25 W Sv avsedd för montering i stridsvagnar. Vidareutvecklingen gjordes av Elektriska laboratoriet (ELLAB) vid Kungliga Arméförvaltningens tygdepartement (KATD). Serietillverkning av radiostationerna gjordes vid olika civila företag.
Ny apparatlåda, ny strömförsörjning och byte av batterirören till indirekt upphättade rör för 6,3 volts glödspänning gav radiostationen högre uteffekt.
Apparatlådan innehåller sändare, mottagare, omformare och variabel antennspole.

I "radiobilarna" finns ett stålrörsstativ omedelbart bakom höger framsäte. Radiostationen sitter gummiupphängd i detta stativ och strömförsörjs från bilens 6 volts elsystem. Under radiostationen i stativet finns en lutande skrivhylla och under denna finns två materielväskor upphängda. Den ena innehåller kastantenn med 4 st antennlinor av 9 m längd mm. Den andra innehåller mikrofoner, hörtelefon mm.

Bilarna fick beteckningen "Radiopersonbil 101" (Rapbil 101) och utgjordes av Volvo PV51, 53, 54 och 56.
Efter 1944 monterades även radiostationen i Volvo TPV som fick beteckningen "Radioterrägpersonbil 25 W m/39 (då den var bestyckad med radiostation 25 W Bl m/39). I början på 1950-talet ändrades beteckningen till "Radioterrängpersonbil 911" (Ratgpbil 911).

Bilarna som radiostationen var monterade i var radioavstörda och försedd med 150 W generator, ordinarie batteri utbytt mot ett 6 volts batteri på 85 Ah och ett extra 6 volts batteri på 85 Ah placerat i bilens bagagerum parallellkopplat med ordinarie batteri samt på bilens tak en 3,2 meter lång antennstav monterad i fjädrande fäste.

Rapbil 101 Rapbil 101
Radiopersonbil 101 (Rapbil 101). Antennen nedböjd bakåt i "marschläge" med staglinor fastsatta vid öglor baktill på bilen.

Ratgpbil 911
Volvo TPV. Radioterrängpersonbil 911 (Ratgpbil 911)
Innanför främre sidorutan syns baksidan av radiostationen
Ratgpbil 911
Radiostation 25 W Bl m/39 monterad i Ratgpbil 911
Under radiostationen syns skrivhyllan
Bilen tillhör Kungliga Wendes Militärhistoriska Förening och finns att beskåda på Artillerimuseet i Norra Åsum utanför Kristianstad

Mer om Volvo TPV, Tgbil m/43 och Ratgpbil 911 kan du läsa här.

15 W Bl m/39
Radiostation 25 W Bl m/39. Till höger om radiostationen syns tillhörande telegrafinyckel.
Foto taget på Karlsborgs Fästningsmuseum 2018

Tekniska data

Sändningsslag Telegrafi utan ton (A1) och telefoni AM (A3)
Antenneffekt 6 - 7 W
Frekvensomfång sändare 2,5 - 5,0 MHz i fyra områden
Frekvensomfång mottagare 1,3 - 6,1 MHz i fyra områden
Rörbestyckning sändare 2 st EL5 och 2 st EL3
Rörbestyckning mottagare 3 st EK2 och 1 st EL2A
Strömförsörjning 6 volt. Roterande omformare eller vibratoromformare placerad i apparatlådan
Vikt 33,8 kg

Tygmaterielkatalog Tc signalmateriel
KATD december 1943: 25 W Bl m/39

Beskrivningar
Instruktion för 25 Watt Bilradiostation (25 W Bl m/39), november 1941
Tillägg till instruktion för bilradiostation 25 W Bl m/39. Publ.nr: S 191 (1944)
Beskrivning av 25 watts bilradiostation 25 W Bl m/39, Del II. Publ.nr: S 192 (1951)


25 watt stridsvagnsradiostation m/39 (25 W Sv m/39)

25 W Sv tillverkades i två versioner samt enbart mottagare:
- 25 W Sv m/39-42 (25 W Sv/1) Mtrlnr: 91120
- 25 W Sv/3 m/39 Mtrlnr: 91180
- Mt Sv/3 m/40 Mtrlnr: 92200
25 W Sv/1
25 W Sv m/39-42 (25 W Sv/1) med och utan lock på apparatlådan
25 W Sv/3
25 W Sv/3 m/39 med och utan och lock på apparatlådorna

Svensk radiostationen. I huvuddrag är 25 W Sv samma som 25 W Bl. Skillnaden är strömförsörjning och antenn.
Vidareutvecklingen gjordes av Elektriska laboratoriet (ELLAB) vid Kungliga Arméförvaltningens tygdepartement (KATD). Serietillverkning av radiostationerna gjordes vid olika civila företag.

25 W Sv tillverkades i två versioner:
- 25 W Sv/3 är avsedd för stridsvagn m/37 (Strv m/37), med huvuddelarna i skilda apparatlådor. Sändarlåda, mottagarlåda, omformare och antennspole.
- 25 W Sv/1 för övriga stridsvagnar, med huvuddelarna i en gemensam apparatlåda.

Vissa stridsvagnar m/37 är utrustade med enbart mottagare typ Mt Sv/3 med tillhörande omformare.

Radiostationen ansluts till stridsvagnens 12 volts elsystem.

I stridsvagnarna finns en fast installation för lokaltelefoni, till vilken radiostationen ansluts. Radiostationens mottagares tonfrekvensförstärkardel använs som mikrofonförstärkare i lokaltelefonianläggningen.

25 W Sv strupmikrotelefon
Strupmikrotelefon, från vänster: Hörtelefon, strupmikrofon, anslutningspropp och bröstomkopplare

Bröstomkopplaren är försedd med två knappar märkta "RADIO" och "LOKAL". Då "RADIO"-knappen intryckes kopplas radiostationen in för sändning. Då "LOKAL"-knappen intryckes kopplas hörtelefon och strupmikrofon in lokaltelefonsystemet.

Tekniska data

Sändningsslag Telefoni AM (A3) och i undantag även telegrafi utan ton (A1)
Antenneffekt 6 - 7 W
Frekvensomfång sändare 2,5 - 5,0 MHz i fyra områden
Frekvensomfång mottagare 1,3 - 6,1 MHz i fyra områden
Rörbestyckning sändare 2 st EL5 och 2 st EL3
Rörbestyckning mottagare 3 st EK2 och 1 st EL2
Strömförsörjning 12 volt. Roterande omformare eller vibratoromformare
Vikt 25 W Sv/1: 33,8 kg
25 W Sv/3: 25 kg

Tygmaterielkatalog Tc signalmateriel
KAFT mars 1945: 25 W sv/1 m/39-42
KAFT mars 1945: 25 W sv/3 m/39

Beskrivningar
Instruktion för 25 Watts Stridsvagnsradiostation (25 W Sv m/41), del I handhavande (april 1942)
Instruktion för 25 Watts Stridsvagnsradiosttaion (25 W Sv m/39-42), del I handhavande (juli 1945)
Instruktion för 25 Watts Stridsvagnsradiostation (25 W Sv m/39-42), del II. Publ.nr: S 201 (1944)
Detaljkatalog över radiostation 25 W Sv m/39-42, radiostation 25 W Sv/3 m/39 (november 1943)


70 watt stridsvagnsradiostation m/43 (70 W Sv m/43)

Mtrlnr: 91270
70 W Sv m/43
70 W Sv m/43
En tysk flygradio tillverkad av C. Lorenz AG i Berlin med beteckningen FuG X. Användes i flermotoriga tyska bombplan såsom Heinkel 111, Junkers 88, Dornier 217 och Messerschmit Bf 110.

Arméns behov av en radiostation för större förbindelseavstånd än vad som kunde uppnås med 25 W Sv mellan stridsvagnsbataljonens chefsvagn och bakomliggande staber, förband och samverkande flyg, samt mellan bataljonscheferna inbördes. Behovet bestod av 48 st radiostationer.

Kungliga Arméförvaltningens Tygdepartement beställde i januari 1943 48 st flygradio FuG X samt 48 satser reservrör av C. Lorenz AG svenske representant AB Standard Radiofabrik.

Radiostationen betjänades normalt av en särskilt utbildad signalist vars enda uppgift i vagnen är att svara för fjärrförbindelses upprätthållande.
Närtrafiken inom bataljonen upprätthålles med radiostationen 25 W Sv och senare Ra 400.
70 W Sv m/43
Stationsplåt med monterade apparater
16
17
19
20
21
22
24
26
28
29
Anslutningslåda för mikrotelefon
Antennavstämningsenhet
Burk för antennmateriel
Burk för reservmateriel
Låsnyckel
Manöverenhet
Modularorenhet
Kortvågsmottagare E10K
Omkopplarlåda
Kortvågssändare S10K

Modulatorförstärkaren avvänds även som förstärkare för lokaltelefon. I stridsvagnen finns finns dubbla telefonsystem, det ena i samband med 25 W stationen (eller Ra 400) och det andra i samband med 70 W stationen. De båda systemen kan sammankopplas med hjälp av en telefon-radio omkopplare som är placerad inom räckhåll för 70 W signalisten.

Tekniska data

Sändningsslag Telegrafi utan ton (A1) och telefoni AM (A3)
Antenneffekt vid A1 ca 70 W
vid A3 ca 40 W
Frekvensomfång 3,0 - 6,0 MHz
Rörbestyckning sändare 3 st RL 12 P 35
Rörbestyckning mottagare 11 st RV 12 P 2000
Rörbestyckning modulator 5 st RV 12 P 2000
Strömförsörjning 24 volt. En roterande omformare sändare och en för mottagare

Tygmaterielkatalog Tc signalmateriel
KAFT februari 1945: 70 W Sv m/43

Beskrivningar
Provisorisk instruktion för 70 Watt Stridsvagnsradiostation (70 W Sv m/43), januari 1944


Tillbehör till radiostationer

Jordledningspett
Jordledningspett
Jordledningsspett, Tc 24014
Fodral för jordledningspett
Fodral för jordledningsspett, Tc 82012

Utgång - Way out Ra 1xx - Lätta bärbara stationer