??? Grön Radio - Radiomateriel mellan 1931-1945

Arméns radiomateriel mellan 1931-1945

Swedish army radioequipment between 1931-1945

Ändrad senast: 2018-08-05


--- Innehållsförteckning denna sida ---
--- Table of contents of this page ---

1/2 W Br m/40 1/2 W Br fm/41 1/2 W Br m/42 1,5 W Br m/42 2 W Br m/40-42 3 W Br m/39
10 W Br m/39 15 W Br m/39


För att minska vikten på radiostationerna gjordes under denna tidsperiod vissa chassier av magnesiumlegering, elektron som är lättare än aluminium. Detta gäller bl.a. 10 W m/39 och 25 W m/39. Magnesium och magnesiumlegeringar har dåligt korrosionsmotstånd och måste omedelbart ytbehandlas (målas) för att stå emot vår korrosiva luft.

1/2 watts bärbar radiostation m/40 (1/2 W Br m/40)

Mtrlnr: Tc 91090
1/2 W Br m/40
1/2 W Br m/40
Klicka på bilden för mer information
Click on the picture for more information
Radiostation från Marconi, typ H-9 tillverkad av SRA (Svenska Radio Aktiebolaget).

Stationen är en kombinerad AM sändare och superregenerativ mottagare.
Endast två rör används. Vid sändning arbeter det ena röret som oscillator och det andra som moduleringsförstärkare. Vid mottagning arbetar det ena röret som superregenerativ detektor och det andra som lågfrekvensförstärkare.

Radiostationen inköptes i stort antal, trots att man var medveten om svagheter och allvarliga konstruktionsmissar i konstruktionen.
Dessa visade sig senare vara så allvarliga att när radiostationen kom ut på förbanden, bedömdes den som obrukbar.
En tid senare skrotades alla radiostationerna.

Tekniska data
Sändningsslag telefoni (A3)
Frekvensomfång 54 - 63 MHz (5,25 - 4,75 meter)
Rörbestyckning 2 st. LP2
Strömförsörjning 1 st. anodbatteri 108 V, A108
1 st. glödströmsbatterier 3 V, C3
Tillverkad av SRA (Svenska Radio Aktiebolaget), Stockholm

Tygmaterielkatalog Tc signalmateriel
KATD september 1943: 1/2 W Br m/40

Schema: 1/2 W Br m/40
Stycklista: 1/2 W Br m/40

Beskrivningar
Provisorisk instruktion för 1/2 watts bärbar radiostation m/40 (1/2 W Br), augusti 1940


1/2 watts bärbar radiostation fm/41 (1/2 W Br fm/41)

1/2 W Br fm/41
Upprättad station

Klicka på bilden för mer information
Click on the picture for more information
Efter att 1/2 W Br m/40 hade skrotas, behövdes snabbt en ersättare för denna..
Elektriska laboratoriet (ELLAB) vid Kungliga Arméförvaltningens tygdepartement hade tidigare påbörjat utvecklingen av en AM sändare med superregenerativ mottagare. Denna utveckling återupptogs och resulterade i 1/2 watts bärbar radiostation försöksmodell 41. En radiostation för telegrafi (A3) och telegrafi med ton (A2).

Radiostationen är uppdelad i två bördor:
Apparatlåda innehållande sändare och mottagare.
Batterilåda innehållande batterier och tillbehör.

1/2 W Br fm/41 med tillbehör
Radiostation med tillbehör

Tekniska data
Sändningsslag telefoni (A3) och tontelegrafi (A2)
Antenn stavantenn, som sammanfogas av fem antennstavar
Frekvensomfång 22 - 28 MHz
Rörbestyckning 4 st DL11
Strömförsörjning 1 st. anodbatteri 126 V, A126
1 st. glödströmsbatterier 3 V, C3
Tillverkad av Signalverkstäderna i Sundbyberg

Beskrivningar
Instruktion för 1/2 Watts Bärbar radiostation (1/2 W Br fm/41), november 1941


1/2 watts bärbar radiostation m/42 (1/2 W Br m/42)

Mtrlnr: Tc 91080
1/2 W Br m/42
1/2 W Br, drift under marsch
Klicka på bilden för mer information
Click on the picture for more information
Då försöken med 1/2 W Br fm/41 blev lyckade beslöts att starta serietillverkning.
Resultatet blev 1/2 W Br m/42 som tillverkades i stort antal vid Signalverkstäderna i Sundbyberg.

Radiostationen tillfördes Infanteriet.

Radiostationen är uppdelad i två bördor:
Apparatlåda innehållande sändare och mottagare.
Batterilåda innehållande batterier och tillbehör.

Tekniska data
Sändningsslag telefoni (A3) och tontelegrafi (A2)
Antenn - stavantenn, som sammanfogas av fem antennstavar
- matarantenn bestående av två ledare (2,8 m långa) anslutna till en ca. 8 m lång dubbelledare, matarledning, avslutad med en matarantennkontakt
Frekvensomfång 22 - 28 MHz
Rörbestyckning 4 st. 1S1, DL22 (M2462-835)
Strömförsörjning 1 st. anodbatteri 126 V, A126
2 st. seriekopplade glödströmsbatterier, C1,5a
Tillverkad av Signalverkstäderna Sundbyberg

Tygmaterielkatalog Tc signalmateriel
KATD februari 1945: 1/2 W Br m/42

Beskrivningar
Instruktion för 1/2 Watts Bärbar radiostation m/42, del I Handhavande (februari 1943)
Detaljkatalog över radiostation 1/2 W Br m/42, Publ.nr. S 102 (Januari 1944)


1,5 watts bärbar radiostation m/42 (1,5 W Br m/42)

benämndes även

1,5 watts värn radiostation m/42 (1,5 W Vn m/42)

Mtrlnr: Tc 91110
1,5 W Br m/42
Apparatlådan framifrån (utan batteriplåt)
En Svensk bärbar UK-radio (ultrakortvåg) avsedd för amplitudmodulerad telefoni (A3) och tontelegrafi (A2).

Utrustningen är uppdelad i två bördor:
Apparatlåda innehållande sändare och mottagare, batterier samt antennstavar och antennfästen.
Materiellåda innehållandeervbatterier och reservrör, handmikrotelefon, strupmikrotelefon med S/M-omlopplare samt verktyg.

Radiostationerna var ursprungligen avsedda för värnförband men tilldelades också trängtrupperna för trafikövervakning.

1.420 st. 1,5 W Br m/42 beställdes.Senare byggdes dessa om till frekvensmodulering och fick då beteckningen Ra 110

1,5 W Br m/42 värnantenn
Antenn för värn

Tekniska data
Sändningsslag Telefoni (A3)
Telegrafi med ton (A2)
Antenneffekt 0,3 W
Antenn - marschantenn ( 6 sektioner)
- normalantenn (12 sektioner)
Frekvensomfång 27,5 - 30,0 MHz, 26 kanaler (kanal 0 - 25)
Kanalavstånd 100 kHz
Rörbestyckning Sändare: 5 st DL22
Mottagare: 7 st DF22
Strömförsörjning - 2 st anodbatterier A 63
- 2 st glödströmsbatterier C 1,5
Vikt Apparatlåda med batterier 18 kg
Materiellåda med tillbehör 12,5 kg
Tillverkad av Svenska Radio Aktiebolaget (SRA)

Tygmaterielkatalog Tc signalmateriel
KATD februari 1945: 1,5 W Br m/42

Beskrivningar
Provisorisk instruktion för 1,5 Watts Bärbar radiostation m/42 (december 1943)
Provisorisk instruktion för 1,5 Watts Bärbar radiostation m/42, Del II Service (november 1945)
Provisorisk detaljkatalog över radiostation 1,5 W Br m/42


2 watts bärbar radiostation m/40-42 (2 W Br m/40-42)

Mtrlnr: Tc 91060
2 W Br m/40-42
2 W Br m/40-42 upprättad i fält
Svensk bärbar radiostation utförd för telegrafi utan ton och telefoni.

Radiostationen transporteras i tre bördor:
Apparatlådan innehåller sändare och mottagare samt tillbehör.
Batterilådan innehåller glödströmsbatteri (två seriekopplade nifeackumulatorer typ D10) samt anodbatteri (tre seriekopplade batterier typ A 63).
Antennkoger innehållande:
- Normalantenn, en fyra-delars stavantenn
- Marschantenn, en två-delars stavantenn.

Frekvensområde: 3,7 - 6,5 MHz


3 watts bärbar radiostation m/39 (3 W Br m/39)

Mtrlnr: Tc 91140
3 W Br m/39
3 W Br, drift under marsch
Tysk bärbar 1 watts KV-radiostation utförd för telegrafi utan ton och telefoni. Tillverkad av Telefunken med den civila beteckningen "Tragbare-1-Watt-KW-Station" type: SE499A. I Sverige kallades den ömsom för 1 W och 3 W. Den slutliga beteckningen blir 3 Watts bärbar radiostation m/39 (3 W Br m/39).

Stationen transporteras i två bördor:
Apparatlådan innehåller sändare och mottagare.
Batterilådan innehåller batterier samt tillbehör bestående av antennutrustning, batterikabel, hörtelefon, handmikrotelefon, strupmikrofon och telegrafinyckel mm.
Batteriutrustningen utgöres av ett glödströmsbatteri bestående av två nifeackumulatorer typ D10 samt två seriekopplade anodbatterier typ A90.
Antennutrustningen utgöres av:
- En 12 m lång antennlina.
- En stavantenn som sammansättes av en fotdel 2, 3, 4 eller 5 antennstavar och ett toppstycke.


10 Watts bärbar radiostation m/39 (10 W Br m/39)

10 W Br m/39
10 W Br m/39
Klicka på bilden för mer information
Click on the picture for more information
Svensk bärbar radiostationen som förekommer i flera olika utföranden:

10 watts bärbar radiostation (10 W Br m/39)
Mtrlnr: Tc 91010
Är utförd i två bördor. Den ena bördan utgöres av apparatlådan, som innehåller sändare, mottagare och batterier. Den andra utgöres av handgenerator med packfickor.

10 watts klövjeradiostation (10 W Kl) *
Är utförd för klövjning och är uppdelad i fem enheter. Sändare, mottagare, batterilåda, materiellåda och handgenerator.

10 watts cykelradiostation (10 W Cl) *
Är utförd för cykeltransport och är uppdelad i fyra enheter. Sändare, mottagare, batterilåda och handgenerator.

10 watts infanteri radiostation (10 W I Br) *
Är utförd för bärning i fyra bördor på samma sätt som 10 W Cl.

*) Dessa tre radiostationer utgick troligtvis under 1943 och ersattes av 10 W Br/4 m/39-43.

10 watts bärbar radiostation (10 W Br/4 m/39-43)
Mtrlnr: Tc 91020
Ãr uppdelad i fyra enheter, sändare, mottagare, batterilåda och handgenerator.

Mottagre m/36-43 (Mt m/36-43)
Mtrlnr: Tc 92260
Mottagaredelen som egen apparat. Är uppdelad i två enheter, mottagare och batterilåda.

Tekniska data, sändare
Sändningsslag telegrafi utan ton (A1) och telefoni (A3)
Antenneffekt 5 - 7 W vid A1
6 - 8 W vid A3
Frekvensomfång 2,5 - 5,0 MHz
Strömförsörjning Vid sändning med vågtyp A1: Handgenerator 8 V och 350 V
Vid sändning med vågtyp A3: Dessutom 4,8 V från stationens nifeackumulatorer
Handgeneratorn kan dessutom användas för laddning av stationens nifeackumulatorer

Tekniska data, mottagare
Mottagningsslag telegrafi utan ton (A1) och telefoni (A3)
Frekvensomfång 1,3 - 6,1 MHz
Strömförsörjning Nifeackumulatorer 4,8 V. 2 st typ D10 i serie.
Torrbatteri 126 V (A126)

Mottagaren består av två sammankopplade enheter. A-del (högfrekvensdel) och B-del (mellanfrekvens- och lågfrekvensdel).
A-delen konstruerades ursprungligen för att täcka kortvågsområdet med tre olika A-delar.

A1: 50-1350 kHz, A2: 1300-6100 kHz, A3: 5800-10600 kHz

I 10 Watts stationen används endast A2 -del.

Tekniska data, antenn
Antennen som utgöres av en kastantenn, är gemensam för sändare och mottagare.
Kastantennen består av 2 st 9 m långa antennlinor samt 2 st linor av samma längd, vilka tjänstgöra som motvikt.
10 W Br/4 m/39-43 och Mt m/36-43 har även en 1,33 m lång stavantenn i 5 delar.

Beskrivningar
Instruktion för 10 Watts bärbar radiostation. (1941)
Instruktion för radiostationerna m/39 10 W Cl, 10 W Kl och 10 WIBr. Del I handhavande. (1942)
Instruktion för 10 Watts bärbar radiostation. Del I handhavande (1944)
Beskrivning av radiostation 10 W Br/4 m/39-43. Del I. Publ.nr: S 160 (1956)
Instruktion för mottagare m/36-43. Del I handhavande (1945)
Beskrivning av 10 Watts bärbar radiostation, 10 W Br m/39, 10 W Br/4 m/39-43 del II. (1950)
Detaljkatalog över radiostation 10 W Br m/39, radiostation 10 W Br/4 m/39-43 (1943)


15 Watts Bärbar radiostation m/39 (15 W Br m/39)

Mtrlnr: Tc 91150
15 W Br m/39
15 W Br m/39 upprättad i fält
Tysk bärbar 15 watts KV-radiostation utförd för telegrafi utan ton och telefoni. Tillverkad av Telefunken med den civila typbeteckningen 272BS. Snarlik Wehrmacht (tyska armé under WWII) radiostationen 15W.S.E. I Sverige fick den beteckningen 15 Watts bärbar radiostation m/39 (15 W Br m/39).

Stationen transporteras i tre bördor:
Apparatlådan innehåller sändare och mottagare.
Batterilådan innehåller batterier för mottagaren, diverse tillbehör bl. a. handmikrotelefon och strupmikrofon, två hörtelefoner och en telegrafinyckel.
Batteriutrustningen utgöres av ett glödströmsbatteri - 5 st. nifeackumulatorer typ E10 - och två anodbatterier typ A90.
Trampgenerator. På trampgeneratorns stativ transporteras dels en väska med antennmateriel samt de isärtagbara antennmasterna.
Antennutrustningen utgöres av en antennmast som uppbygges av två antennmaster. Antennmasten stagas med två dubbla staglinor.
En antennlina 9 m lång med 3 m nedledning.
Motvikten utgöres av 2 st 6 m långa motviktslinor.

Tekniska data
Sändningsslag telegrafi utan ton (A1)
telefoni (A3)
Antenneffekt ca 15 W vid telegrafi
ca 8 W vid telefoni
Frekvensomfång 3 MHz - 5 MHz
Rörbestyckning Sändare: 5 st. rör
Mottagare: 6 st. rör
Vikt Apparatlåda 23 kg
Batterilåda 28 kg
Trampgenerator 27 kg

Beskrivningar
Instruktion för 15 Watts Bärbar radiostation m/39, del I Handhavande (1943)
Provisorisk instruktion för 15 Watts Bärbar radiostation m/39, del II Service (1946)


Utgång - Way out Ra 1xx - Lätta bärbara stationer