Ra 1xx - Lätta bärbara batteridrivna stationer
(medger förbindelse under marsch)

Ändrad senast: 2018-10-19


--- Innehållsförteckning denna sida ---
--- Table of contents of this page ---
Ra 100 Ra 105 Ra 110 Ra 120 Ra 121 Ra 121B Ra 122 Ra 130 Ra 135
Ra 140 Ra 145 Ra 146 Ra 170 Ra 174 Ra 175 Ra 190 Ra 191

Tillbehör till UK-stationer

Radiostation 100 (Ra 100)

Tc 96100
Ra 100 med tillbehör
Ra 100
Klicka på bilden för mer information
Click on the picture for more information
En amerikansk bärbar UK-radio (ultrakortvåg) med beteckning SCR-300/BC-1000 avsedd för telefoni.
Denna togs fram i USA under WWII av Galvin Manufacturing Company i Chicago (blev 1947 Motorola Inc.) för U.S. Army Signal Corps. Försöksmodellen stod klar 1942 och serieproduktionen kom i gång våren 1943. Det var den första riktiga bärbara sändtagare som kunde användas under förflyttning när den var buren av signalisten. Dessutom använde man ett nytt frekvensband, 40 MHz och ett nytt modulationssätt, FM (FrekvensModulering). En stor fördel med FM är att mottagaren är relativt okänslig för störningar.
Den har funnits i de flesta NATO länder. I Brittiskt utförande har den beteckningen Wireless Set No 31 (WS31).

Arméförvaltningen köpte in dessa radiostationer från de överskottslager som det amerikanska försvaret hade i Europa efter andra världskrigets slut. Antalet radiostationer som under åren 1948-50 köptes in var ca. 3.000 st. Dessa renoverades vid Signalverkstäderna i Sundbyberg, försågs med svensk text på frontpanelen och fick beteckningen Ra 100.
Den blev infanteriets huvudstation där den efterträdde 1/2W Br m/42 och 2W Br m/40-42. Ra 100 efterträddes efter mer än 15 år av Ra 140.

Ra 100 har även förekommet fordonsmonterad i raptgbil 915. Då måste en speciell antenntransformator anslutas i sändtagarens antennutgång för att anpassa till yttre/mobil antennens impedans (50 ohm).

Tekniska data

Sändningsslag telefoni (FM)
Antenneffekt ca 0,3 W
Antenn - normalantenn 3,25 m lång stav
- marschantenn 0,84 m långt spröt
Frekvensomfång 40 - 48 MHz, (kanal 0 - 40)
Kanalavstånd 200 kHz
Rörbestyckning 18 st miniatyrrör
Strömförsörjning Batteri med uttag för 90 V, 60 V och 4,5 V
Vikt Totalt 14.1 kg, varav batteri 6,4 kg
Tillverkad av Galvin Manufacturing Company. Blev 1947 Motorola Inc.

Beskrivningar
Beskrivning av Radiostation 100 Del I. (1951)
Beskrivning av Radiostation 100 Del I. Publ.nr: S 280 (1951)
Beskrivning av Radiostation 100 Del I. Publ.nr: S 280 (1955)
Beskrivning av Radiostation 100 Del I. Publ.nr: S 280 (1958)
Provisorisk instruktion för Radiostation 100 Del II Service (Januari 1949)
Detaljkatalog över Radiostation 100. Publ.nr: S 282 (1950)


Radiostation 105 (Ra 105)

M3955-105

Ra 105 med packficka
Ra 105
Klicka på bilden för mer information
Click on the picture for more information
En amerikansk bärbar UK-radio (ultrakortvåg) med beteckning AN/PRC-10 avsedd för telefoni.

Efter succén i USA med SCR-300/BC-1000 började man i början av 1950-talet ta fram en efterföljare som var mindre och lättare. Detta var möjligt genom att bl.a. använda subminiatyrrör i stället för miniatyrrör. Resultatet blev PRC-10 (inklusive PRC-8 och PRC-9). Dessa radiostationer blev de första som var uppbyggda av moduler. Moduluppbyggnaden förenklade även reparationsarbetet i fält.

PRC-10 som konstruktion hade en svaghet, när man trycker på sändartangenten för att sända, ställer sändaren in sig efter mottagarens frekvens. Om apparaten är dåligt intrimmad fungerar denna funktion inte och sändar- och mottagarfrekvenserna överensstämmer inte. Efter några år gjordes en ny version, PRC-10A, men felet kvarstod i denna version. När Danska armén skulle börja licenstillverka apparaten gick beställningen till Storno A/S, som gjorde en omkonstruktion. Man inörde en sveposcillator för att kunna "hämta in" sändarfrekvensen om felet uppstod. För att få plats med denna modul "Puls Sweep Generator" fick man ta bort ett MF-steg, men det bedömdes inte vara något problem. Versionen kallades PRC-10DK och tillverkades i en stor serie av Storno.
Svenska armén köpte in en liten provserie av PRC-10 och PRC-10A som testades fältmässigt, men när det kom till licenstillverkning valde man att låta SRA (Svenska Radio Aktiebolaget) tillverka en version efter det Danska konceptet. Detta blev den Svenska Ra 105.
Den Svenska versionen fick helt annorlunda bärmes och tillbehörsväska jämfört med originalet, marschanntennen gjordes annorlunda (originalet hade bladantenn) och det ingår en antennströmsindikator i satsen. Att den Svenska versionen innehåller svepgeneratorn märker man då sändningen startas genom att man hör "futt - futt" innan man kan börja tala. Ra 105 var användarmässigt bra, men den låga uteffekten gjorde tyvärr att användningsområdet begränsades.

Ra 105 har även förekommit fordonsmonterad. Strömförsörjes då med 12/24 V från fordonet via omformare Tc 94026.

Tekniska data

Sändningsslag telefoni (FM)
Antenneffekt ca 0,8 W
Antenn - normalantenn
- marschantenn
- koaxialkontakt för anslutning av matarledning till fast antenn
Frekvensomfång 38 - 55 MHz
Kanalavstånd 100 kHz
Rörbestyckning 13 st subminiatyrrör och 1 st miniatyrrör
Strömförsörjning - Batteri med uttag för +135 V, +67,5 V, -6 V och +1,5 V
- 12/24 V omformare Tc 94026
Vikt Totalt 7.8 kg, varav batteri 3,2 kg
Tillverkad av Svenska Radio Aktiebolaget (SRA)

Beskrivningar
Beskrivning av Radiostation 105 Del I. Publ.nr: S 286 (1960)
Beskrivning av Radiostation 105 Del I. Publ.nr: S 286 (1967)
Radiostation 105 Beskrivning del I. Publ.nr: M7786-001780 (1973). Tidigare beteckning: S 286
Radiostation 105 Beskrivning del II. Publ.nr: F1094-028700 (1964). Tidigare beteckning: S 287
Radiostation 105 Reservdelskatalog. Publ.nr: M7776-000770 (1971)


Radiostation 110 (Ra 110)

Tc 96110

Ra 110
Ra 110
Klicka på bilden för mer information
Click on the picture for more information
Svenska Radio Aktiebolaget (SRA) hade tidigare levererat en amplitudmodulerad radiostation för ultrakortvåg, 1,5 W Br m/42 (1,5 W Vn m/42).
KATD (Kungliga Arméförvaltningens tygdepartement) ansåg att denna radiostation borde omändras till frekvensmodulering och ELLAB (Elektriska laboratoriet vid Kungliga Arméförvaltningens tygdepartement) fick uppdraget.
Efter omändringen till frekvensmodulering fick radiostatioen beteckningen Ra 110.

Utrustningen är uppdelad i två bördor:
Apparatlåda innehållande sändare och mottagare, batterier samt antennstavar och antennfästen.
Materiellåda innehållande reservbatterier och reservrör, handmikrotelefon, strupmikrotelefon med S/M-omlopplare samt verktyg.

Tekniska data

Sändningsslag Telefoni (F3)
Antenneffekt 0,5 W
Antenn - marschantenn ( 6 sektioner)
- normalantenn (12 sektioner)
Frekvensomfång 29,88 - 3168 MHz, 11 kanaler (kanal 15 - 25)
Kanalavstånd 180 kHz
Rörbestyckning Sändare: 5 st DL22
Mottagare: 6 st DF22
samt 1 st DL22 gemensamt för sändare och mottagare
Strömförsörjning - 2 st anodbatterier A 63
- 2 st glödströmsbatterier C 1,5
Vikt Apparatlåda med batterier 18 kg
Materiellåda med tillbehör 12,5 kg

Beskrivningar
Provisorisk instruktion för Radiostation 110 (Ra 110), del I handhavande (februari 1950)
Beskrivning av Radiostation 110 (Ra 110), del II. Publ.nr: S291 (1955)
Detaljlista över Radiostation 110 (Ra 110), Publ.nr: S292 (1955)


Radiostation 120 (Ra 120)

M3955-120xxx (Tc 96120)

Ra 120
Ra 120
En Svensk bärbar UK-radio (ultrakortvåg) avsedd för telefoni, framtagen under 1950-talet.
Ra 120 kan även vara fordonsmonterad. Strömförsörjes då med 12/24 V från fordonet via omformare 102.

Utrustningen är uppdelad i två bördor. Apparatenheten, som omfattar sändare, mottagare och vibratoromformare, är insatt i en låda. Denna kopplas fast med snäpplås ovanpå den ackumulatorlåda som driver stationen. Tillbehören förvaras i tre packfickor placerade ovanpå och på vardera sidan om lådan. Detta utgör börda I.
Börda II utgörs av två ackumulatorlådor i reserv, hopkopplade ovanpå varandra med snäpplås.

Tekniska data

Sändningsslag telefoni (FM)
Antenneffekt EFF 1 ca 0,7 W
EFF 2 ca 3,0 W
Antenn - normalantenn 3,25 m lång stav
- marschantenn 1,25 m lång stav
- koaxialkontakt för anslutning av matarledning till andra antenntyper
Frekvensomfång 34,11 - 41,69 MHz, (kanal 0 - 76)
Kanal 59 - 75 (40,0 - 41,6 MHz) är även märkta med röda kanalnummer 0 - 8. För samtrafik med Ra 100, kanal 0 - 8.
Kanalavstånd 100 kHz
Rörbestyckning Miniatyrrör
Strömförsörjning - 7,2 V från ackumulatorlåda
- 7,2 V från omformare 102
Vikt Börda I 22,2 kg, varav ackumulatorlåda 9,2 kg
Börda II 19,8 kg
Tillverkad av Svenska Radio Aktiebolaget (SRA)

Beskrivningar
Radiostation 120 Beskrivning del I. Publ.nr: S300 (1967).
Radiostation 120 Beskrivning del II. Publ.nr: S301 (1954).
Radiostation 120 Beskrivning del 2. Publ.nr: M7787-000980 (1970). Tidigare beteckning: S 301A
Radiostation 120 Detaljkatalog. Publ.nr: S302 (1953).
Radiostation 120, 122 Reservdelskatalog. Publ.nr: M7776-000760 (1972).

Materielförteckning

Materiel 1 Kapell M7011-808510 fd. Tc 82116
2 Packficka, höger M7080-807920 fd. Tc 80317
3 Hörtelefon, enkel lågohmig Tc 26164
Tc 26128
4 Påse E Tc 82117
5 Ackumulatornyckel M6131-809110 fd. Td 83002
6 Flacktång 150 mm M6161-093010
7 Skruvmejsel 3,5x75 mm M6140-505010
8 Skruvmejsel 4,5x150 mm M6140-002010
9 SM-omkopplare M3955-990019 fd. Tc 15251
10 Packficka, vänster M7080-808020 fd. Tc 80318
11 Batterikabel F1043-001410 fd. Tc 23382
12 Handmikrotelefon M2795-202010 fd. Tc 26013
13 Marschantenn M1921-515010 fd. Tc 24271
14 Normalantenn Tc 24220
15 Påse för förlängningskabel M7080-807820 fd. Tc 82118
16 Förlängningskabel, 40 m M1812-801410 fd. Tc 23384

Bäranordning för börda 1 och 2

Bäranordning 1 Stödplåt med handtag M1250-800810 fd. Tc 56092
2 Axelrem, läder M1350-800510 fd. Tc 81144
Axelrem, textil M1350-801510
3 Stropp med hake M1352-805110 fd. Tc 81145
4 Stödrem, läder M1350-800410 fd. Tc 81146
Stödrem, textil M1350-801410
5 Stödvinkel (höger), läder M1250-800610 fd. Tc 56090
Stödvinkel (höger), textil M1250-801610
6 Stödvinkel (vänster), läder M1250-800510 fd. Tc 56091
Stödvinkel (vänster), textil M1250-801510

Radiostation 121 (Ra 121)

M3955-121010 (Tc 96121)
Ra 121
Ra 121

En Svensk UK-radio (ultrakortvåg) avsedd för telefoni, framtagen under 1950-talet. Den är avsedd att användas i strids- och radiofordon, men kan även användas fast installerad t.ex. i bergrum.

Tekniska data

Sändningsslag telefoni (FM)
Antenneffekt ca 3 W
Antenn koaxialkontakt för anslutning av matarledning till fast antenn
Frekvensomfång 39,6 - 48,0 MHz, (kanal 1 - 85)
Kanalavstånd 100 kHz
Rörbestyckning Miniatyrrör
Strömförsörjning 12 V eller 24 V likspänning, alternativt 220 V 50 Hz växelspänning
Vikt Apparatenhet 4,1 kg
Kraftaggregat 5,7 kg
Tillverkad av Svenska Radio Aktiebolaget (SRA)

Beskrivningar
Radiostation 121 Beskrivning del I. Publ.nr: S307 (1957).
Radiostation 121 Beskrivning del II. Publ.nr: M7787-001610 (1973). Tidigare beteckning: S 307/2

Materielförteckning

Handmikrotelefon M2795-202010 fd. Tc 26013
SM-omkopplare M3955-990019 fd. Tc 15251

Radiostation 121B (Ra 121B)

Tc 96121B

Ra 121B HEIGHT=395 WIDTH=299
Ra 121B

En Svensk UK-radio (ultrakortvåg) avsedd för telefoni, framtagen under 1950-talet. Den är avsedd att användas i radiofordon.

Tekniska data

Sändningsslag telefoni (FM)
Antenneffekt EFF 1 ca 0,6 W
EFF 2 ca 3,0 W
Antenn koaxialkontakt för anslutning av matarledning till fast antenn
Frekvensomfång 39,6 - 48,0 MHz, (kanal 1 - 85)
Kanal 5 - 85 (40,0 - 48,0 MHz) är även märkta med röda kanalnummer 0 - 40. För samtrafik med Ra 100, kanal 0 - 40.
Kanalavstånd 100 kHz
Rörbestyckning Miniatyrrör
Strömförsörjning 12 V likspänning
Vikt Apparatenhet 8,6 kg
Tillverkad av Svenska Radio Aktiebolaget (SRA)

Beskrivningar
Radiostation 121B Beskrivning del I. Publ.nr: S321 (1961).

Materielförteckning

Handmikrotelefon M2795-202010 fd. Tc 26013
SM-omkopplare M3955-990019 fd. Tc 15251
Batterikabel Tc 37153

Radiostation 122 (Ra 122)

M3955-122010 (Tc 96122)
Ra 122
Ra 122
En Svensk bärbar UK-radio (ultrakortvåg) avsedd för telefoni, framtagen under 1950-talet.
Ra 122 kan även vara fordonsmonterad. Strömförsörjes då med 12/24 V från fordonet via omformare 102.

Har även används av Marinen, där den hade beteckningen 3W FMUK-station m/54.

Utrustningen är uppdelad i två bördor. Apparatenheten, som omfattar sändare, mottagare och vibratoromformare, är insatt i en låda. Denna kopplas fast med snäpplås ovanpå den ackumulatorlåda som driver stationen. Tillbehören förvaras i tre packfickor placerade ovanpå och på vardera sidan om lådan. Detta utgör börda I.
Börda II utgörs av två ackumulatorlådor i reserv, hopkopplade ovanpå varandra med snäpplås.

Tekniska data

Sändningsslag telefoni (FM)
Antenneffekt EFF 1 ca 0,6 W
EFF 2 ca 3,0 W
Antenn - normalantenn 3,25 m lång stav
- marschantenn 1,25 m lång stav
- koaxialkontakt för anslutning av matarledning till andra antenntyper
Frekvensomfång 47,0 - 57,0 MHz, (kanal 0 - 100)
Kanal 0 - 10 (47,0 - 48,0 MHz) är även märkta med röda kanalnummer 35 - 40. För samtrafik med Ra 100, kanal 35 - 40.
Kanalavstånd 100 kHz
Rörbestyckning Miniatyrrör
Strömförsörjning - 7,2 V från ackumulatorlåda
- 7,2 V från omformare 102
Vikt Börda I 22,2 kg, varav ackumulatorlåda 9,2 kg
Börda II 19,8 kg
Tillverkad av Svenska Radio Aktiebolaget (SRA)

Beskrivningar
Radiostation 122 Beskrivning del I. Publ.nr: S 305 (1956)
Radiostation 122 Beskrivning del I. Publ.nr: S 305 (1961)
Radiostation 122 Beskrivning del I. Publ.nr: F1094-030500 (1967). Tidigare beteckning: S 305
Radiostation 122 Beskrivning del II. Publ.nr: M7787-001000 (1971). Tidigare beteckning: S 306
Radiostation 122 Detaljlista. Publ.nr: S 320 (1957)

Materielförteckning

Materiel 1 Kapell M7011-808510 fd. Tc 82116
2 Packficka, höger M7080-807920 fd. Tc 80317
3 Hörtelefon, enkel lågohmig Tc 26164
Tc 26128
4 Påse E Tc 82117
5 Ackumulatornyckel M6131-809110 fd. Td 83002
6 Flacktång 150 mm M6161-093010
7 Skruvmejsel 3,5x75 mm M6140-505010
8 Skruvmejsel 4,5x150 mm M6140-002010
9 SM-omkopplare M3955-990019 fd. Tc 15251
10 Packficka, vänster M7080-808020 fd. Tc 80318
11 Batterikabel F1043-001410 fd. Tc 23382
12 Handmikrotelefon M2795-202010 fd. Tc 26013
13 Marschantenn M1921-515010 fd. Tc 24271
14 Normalantenn Tc 24220
15 Påse för förlängningskabel M7080-807820 fd. Tc 82118
16 Förlängningskabel, 40 m M1812-801410 fd. Tc 23384

Bäranordning för börda 1 och 2

Bäranordning 1 Stödplåt med handtag M1250-800810 fd. Tc 56092
2 Axelrem, läder M1350-800510 fd. Tc 81144
Axelrem, textil M1350-801510
3 Stropp med hake M1352-805110 fd. Tc 81145
4 Stödrem, läder M1350-800410 fd. Tc 81146
Stödrem, textil M1350-801410
5 Stödvinkel (höger), läder M1250-800610 fd. Tc 56090
Stödvinkel (höger), textil M1250-801610
6 Stödvinkel (vänster), läder M1250-800510 fd. Tc 56091
Stödvinkel (vänster), textil M1250-801510

Radiostation 130 (Ra 130)

M3955-130xxx (Tc 96130)

Ra 130
Ra 130
Klicka på bilden för mer information
Click on the picture for more information
En Brittisk bärbar UK-radio (ultrakortvåg) med beteckning Wireless Set No 88A (WS88A) avsedd för telefoni, framtagen 1947.

Inköptes 1950 och licenstillverkades i Sverige av AB Standard Radiofabrik i Bromma. Den tillverkades i ca. 3.000 exemplar och fick beteckningen Ra 130.
1958 inköptes ytterligare ca. 900 stationer, begagnade WS88A av British Army som sedan renoverades efter leverans av Signalverkstäderna i Sundbyberg. Dessa stationer är tillverkade i Storbrittanien och har engelsk text på frontplattan (ON - OFF).

Lägg märke till det cylindriskt gummiklätt don, som innehåller SM-omkopplaren. Längst till höger på bilden till vänster.
Det finns två typer av SM-omkopplare. Den ena manövreras genom hopkramning i handen och den andra genom en knapp som intryckes med tummen. På gummihöljet finns två nabbar med vilka SM-omkopplaren kan fästas vid handmikrotelefonen.

19?? byggdes samtliga Ra 130 om till Ra 130B.
Samtliga trimkondensatorer i sändaren byttes ut.
Den sladdmonterade SM-omkoplaren byttes ut mot tryckknapp på sändtagaren.
Sändaren reaktansrör och mottagarens LF slutrör byttes till 3V4.
Diskriminatorn byttes till ny enhet med halvledardioder i stället för rördioder.

Ra 130 var avsedd för förbindelse mellan infanteriets skytteplutoner och skyttekompanier.

Tekniska data

Sändningsslag telefoni (FM)
Antenneffekt ca 0,25 W
Antenn - marschantenn
- trådantenn. Mjuk isolerad tråd, som i yttre änden är försedd med en liten tyngd av bakelit.
Frekvenser Kanal A 42,15 MHz
Kanal B 41,40 MHz
Kanal C 40,90 MHz
Kanal D 40,20 MHz
Strömförsörjning Batteri med uttag för 90 V och 1,5 V
Vikt Totalt 5.3 kg, varav batteri 2,2 kg
Tillverkad av AB Standard Radiofabrik, Bromma

Beskrivningar Ra 130
Beskrivning av Radiostation 130 del 1 (1952). Publ.nr: S 310
Beskrivning av Radiostation 130 del 1 (1958). Publ.nr: S 310
Beskrivning av Radiostation 130 del II (1954). Publ.nr: S 311
Detaljkatalog över Radiostation 130 (1957). Publ.nr: S 312

Beskrivningar Ra 130B
Radiostation 130B Beskrivning del 1 (1972). Publ.nr: M7786-001100. Tidigare beteckning: S 314/4
Radiostation 130B Beskrivning del 2 (1971). Publ.nr: M7787-000990. Tidigare beteckning: S 314/3
Radiostation 130B Reservdelskatalog (1972). Publ.nr: M7776-000750


Radiostation 135 (Ra 135)

Ra 135A M3955-135010
Ra 135B M3955-135020
Ra 135
Ra 135
I slutet av 1970-talet ersattes Ra 130 med en ny Svensk bärbar UK-radio (ultrakortvåg) för telefoni med beteckningen Ra 135.
Denna var liksom Ra 130 avsedd för förbindelse mellan infanteriets skytteplutoner och skyttekompanier, men fanns även vid marinen.
RA 135 A användes av infanteriet och Ra 135 B av marinen.

Den lämnar vid sändning en 150 Hz signal för manövrering av mottagare med tonstyrd brusspärr och medger därmed samtrafik mellan Ra 140, Ra 145, Ra 146 och Ra 421 samt Ra 422.


Ra 135
Ra 135 med tillbehör

Tekniska data

Sändningsslag telefoni (FM)
Antenneffekt ca 0,7 W
Antenn - marschantenn
- trådantenn
Frekvenser Ra 135A Ra 135B
Kanal 1 42,00 MHz Kanal 6 43,00 MHz
Kanal 2 42,15 MHz Kanal 7 43,15 MHz
Kanal 3 42,35 MHz Kanal 8 43,35 MHz
Kanal 4 42,60 MHz Kanal 9 43,65 MHz
Kanal 5 42,90 MHz Kanal 10 43,85 MHz
Kanal 6 43,00 MHz Kanal 11 44,00 MHz
Strömförsörjning Batterilåda 307
Tillverkad av Svenska Radio Aktiebolaget (SRA)

Beskrivningar
Radiostation 135 Beskrivning del 1 (1979). Publ.nr: M7786-003830
Radiostation 135 Beskrivning del 2 (1979). Publ.nr: M7787-003210
Radiostation 135 Reparationsbok (1982). Publ.nr: M7787-004370
Radiostation 135A Reservdelskatalog (1981). Publ.nr: M7776-002680
Radiostation 135A och 135B Reservdelskatalog (1984). Publ.nr: M7776-003330


Radiostation 140 (Ra 140)

M3955-140010
Ra 140
Ra 140
En Svensk bärbar UK-radio (ultrakortvåg) avsedd för telefoni med beteckningen Ra 140.

Den är försedd med ett frekvenssyntessystem, som ger mycket god frekvensnoggranhet vid sändning och mottagning. Den lämnar vid sändning en 150 Hz signal för manövrering av tonstyrd brusspärr hos motstationen t.ex Ra 145/146 och Ra 421/422.

Tekniska data

Frekvensomfång 30,00-77,95 MHz (960 kanaler)
Kanalavstånd 50 kHz
Modulation Frekvensmodulering (FM)
Uteffekt Effektläge 1 - 0,01 W
Effektläge 2 - 0,7 W
Effektläge 3 - 2,5 W
Brusblockering Signalstyrkestyrd
Rörbestyckning Halvledarbestyckad förutom sändaren som är rörbestyckad
Strömförsörjning Batterilåda 301
Vikt Sändtagare 2,5 kg
Fästplatta med omformare 1,2 kg
Batterilåda 2,3 kg
Packficka med tillbehör 1,4 kg
Tillverkad av Svenska Radio Aktiebolaget (SRA)

Beskrivningar
Radiostation 140 Beskrivning del 1 (1970). Publ.nr: F1094-027000.


Radiostation 145 (Ra 145)

M3955-145010
Ra 145
Ra 145
En amerikansk bärbar UK-radio (ultrakortvåg) avsedd för telefoni med beteckning PRC-25.

Köptes in till Sverige och fick beteckningen Ra 145.

I början av 1960-talet introducerades i USA en ny generation militära radiostationer, 1960 VRC-12 (Ra 421 och Ra 422) och 1961 PRC-25 (Ra 145).
De var försedda med ett frekvenssyntessystem, som ger mycket god frekvensnoggranhet vid sändning och mottagning. Samt ett brett frekvensområde, 30,00-75,95 MHz.
Den lämnar vid sändning en 150 Hz signal för manövrering av tonstyrd brusspärr hos motstationen t.ex Ra 145/146 och Ra 421/422.

Tekniska data

Frekvensomfång 30,00-75,95 MHz (920 kanaler)
band A: 30,00-52,95 MHz
band B: 53,00-75,95 MHz
Kanalavstånd 50 kHz
Modulation Frekvensmodulering (FM)
Uteffekt 1,5 W
Brusblockering brus- eller tonreglerad (150 Hz)
Rörbestyckning Halvledarbestyckad förutom sändarens slutrör (2DF4)
Strömförsörjning Batterilåda 303
Vikt 12 kg

Beskrivningar
Radiostation 145 Beskrivning del 1 (1971). Publ.nr: F1094-027500.


Radiostation 146 (Ra 146)

M3955-146010
Ra 146
Ra 146
En amerikansk bärbar UK-radio (ultrakortvåg) avsedd för telefoni med beteckning PRC-77.
De stationer som köptes in till Sverige var en vidareutveckling av PRC-77 enligt Svenska krav och tillverkades av det Israeliska företaget Tadrian. De fick beteckningen Ra 146.

PRC-77 (Ra 146) är en modernare variant av PRC-25 (Ra 145). Den synliga skillnaden är att Ra 146 på frontpanelen har en anslutningskontakt märk "X-Mode". För anslutning av yttre kodningsutrustning (krypto).
Den lämnar vid sändning en 150 Hz signal för manövrering av tonstyrd brusspärr hos motstationen t.ex Ra 145/146 och Ra 421/422.

Tekniska data

Frekvensomfång 30,00-75,95 MHz (920 kanaler)
band A: 30,00-52,95 MHz
band B: 53,00-75,95 MHz
Kanalavstånd 50 kHz
Modulation Frekvensmodulering (FM)
Uteffekt 1,5 W
Brusblockering brus- eller tonreglerad (150 Hz)
Rörbestyckning Halvledarbestyckad
Strömförsörjning Batterilåda 303
Vikt 12 kg

Beskrivningar
Radiostation 145 och 146 Instruktionsbok (1994). Publ.nr: M7786-008961.


Radiostation 150 (Ra 150)

M3955-150xxx
--- Efterlysning ---

Jag söker en Ra 150 och tillbehör för att dokumentera denna radiostation.
Min e-mail adress finns längst ned på första sida.

Radiostation 162 (Ra 162)

M3955-162011

Se Ra 162 (länk) under "Flygvapnets radiomateriel - Basradio och Räddningsradio"


Radiostation 170 (Ra 170)

B70
B 70
Civilförsvarets Radiostation B70
Färg civilförsvarsorange.

Varianter

B70a - 6-kanaler Avsedd för polisen.
B70b M3955-170010 6-kanaler
B70c M3955-170020 12-kanaler

Tekniska data

Frekvens 78-80 MHz
Modulation Frekvensmodulering (FM)
Uteffekt 0,7 W
Tillverkad av Svenska Radio Aktiebolaget (SRA)
Civil beteckning PN 72

Radiostation 174 (Ra 174)

M3955-174010
Ra 174
Ra 174
Klicka på bilden för mer information
Click on the picture for more information
Civilförsvarets Radiostation B30
Civil "PR-radio" omtrimmad till 29 MHz.
Färg militärgrön (OBS! Ej civilförsvarsorange).

Har utgått ur Civilförsvaret och tillförts FRO (Frivilliga Radioorganisationen).

Tekniska data

Frekvens 29 MHz
Kanaler 6 st. (A - F)
Modulation Amplitudmodulering (AM)
Uteffekt 1,8 W
Strömförsörjning 12 V
Tio laddningsbara 1,2 V nickel-kadmiumbatterier (M2673-120000)
eller åtta 1,5 V torrbatterier och två st. batterishunt (dummy battery) (F1836-000637)
Vikt 1,15 kg
Civil beteckning Zodiac P-3006

Radiostation 175 (Ra 175)

M3955-175010
Ra 175
Ra 175
Klicka på bilden för mer information
Click on the picture for more information
Civil "PR-radio" omtrimmad till 30 MHz.
Färg militärgrön.

Har användts inom hemvärnet och armén som skjutfältsradio.

Tekniska data

Frekvens 30 MHz
Kanaler 6 st. (A - F)
Modulation Amplitudmodulering (AM)
Uteffekt 1,8 W
Strömförsörjning 12 V
Tio laddningsbara 1,2 V nickel-kadmiumbatterier (M2673-120000)
eller åtta 1,5 V torrbatterier och två st. batterishunt (dummy battery) (F1836-000637)
Vikt 1,15 kg
Civil beteckning Zodiac P-3006

Beskrivningar
Radiostation 175 Bruksanvisning (1980). Publ.nr: M7780-001330.


Radiostation 190 (Ra 190)

M3955-190
Ra 190
Ra 190
Klicka på bilden för mer information
Click on the picture for more information

En Svensk bärbar KV-radio (kortvåg) avsedd för telegrafi, även mottagning av telefoni.

Stationen är utförd som enmansbörda och är uppdelad i fyra enheter. Sändare, mottagare, batterienhet och väska med tillbehör. Sändare och mottagare kan användas var för sig.
Utrustningen är inte försedd med bäranordning, utan skall normalt bäras i ryggsäck eller motsvarande.

Ra 190 har används av jägar- och spaningsförband.

Tekniska data

SÄNDARE Mtrlnr: M3950-190
Sändningsslag telegrafi (A1)
Antenneffekt 0,8 W (1,6-8 MHz)
0,4 W (8-16 MHz)
Antenn - kastantenn 1, 20 m
- kastantenn 2, 25 m, uttag var femte meter
Frekvensomfång 1,6 - 16 MHz
Rörbestyckning 2 st miniatyrrör

MOTTAGARE

Mtrlnr: M3951-190
Mottagningsslag telegrafi (A1) och telefoni (A3)
Frekvensomfång Område 1 1,1-1,7 MHz
Område 2 2,5-3,9 MHz
Område 3 3,9-6,3 MHz
Område 4 6,3-10 MHz
Område 5 10-16 MHz
Rörbestyckning 8 st miniatyrrör

Strömförsörjning 2 st 67,5 V batterier Td 34507
4 st 1,5 V batterier Td 34500
Vikt sändare 1,2 kg
mottagare 1,8 kg
batterienhet med batterier 1,6 kg
väska med tillbehör 1,8 kg
Tillverkad av Svenska Radio Aktiebolaget (SRA)

Radiostation 191 (Ra 191)

M3955-191010

RA 191
Ra 191

Civil "PR-radio" som anskaffades för hemvärnet.
Exemplaret på bilden till vänster är en LAFAYETTE HA-310A.

Tekniska data

Modulation Amplitudmodulering (AM)
Frekvenser Kanal A - 29.335 MHz
Kanal B - ---
Kanal C - ---

Tillbehör till UK-stationer
Högantenn 1 Kalibrator

Utgång - Way out Effektsteg för UK-stationer