3kronor.gif Grön Radio 3kronor.gif

Ett virtuellt museum om Svenska militära radiostationer.

Green Radio - A page about Swedish military radio sets (only available in Swedish).

Sidorna visas bäst med inställning 1024 * 768 pixels

Ändrad senast: 2016-07-07


Det var bättre förr
eller
när radiosurplus kunde köpas hos

Hobby-Förlaget i Borås

Katalog 1957-58
1/2W Br fm/41

Katalog 1957-58
10W Br m/39

Katalog nr. 26 1960-61
1,5w Br m/42

Katalog nr. 26 1960-61
Mottagare m/36

eller

Hobbex i Borås

Katalog 1964-65
2 W Br m/40-42

Klicka på bilden för mer information
Click on the picture for more information
Ändringshistorik Rördata Materielförteckning Köpes - Wanted

Förstöring eller demolition av radiomateriel.

Beteckningssystem för radiostationer
Ra 100-199 Lätta bärbara batteridrivna stationer (medger förbindelse under marsch)
Ra 200-299 Tunga bärbara generatordrivna stationer (medger inte förbindelse under marsch)
Ra 300-399 Stationer som i ej driftklart skick transporteras på fordon
Ra 400-499 Stationer i bandfordon (direkt driftklara). [Enl. Signalhandbok, SignH 1967]
Stationer i fordon (direkt driftklara). [Enl. Signalhandbok, SignH 1974]
Ra 500-599 Stationer i personbilar (direkt driftklara). [Enl. Signalhandbok, SignH 1967]
Reserv. [Enl. Signalhandbok, SignH 1974]
Ra 600-699 Tyngre stationer monterade i bussar och/eller släpvagnar
Ra 700-799 Fasta stationer
Ra 800-899 Reserv
Ra 900-999 Mottagare

Beteckningen anger:
Första siffran transportsätt/kraftförsörjning
Andra siffran viss stationstyp inom den ram som anges av första siffran
Tredje siffran utvecklingsnummer refererande till stationstyp som anges av andra siffran


Gå en rundvandring i museet - Take a tour in the museum


Genvägar till museets utställningar - Short cut to the museums exhibitions
Arméns första radiostationer - The Swedish armys first radioequipment
Radiomateriel mellan 1931-1945 - Radioequipment between 1931-1945
Ra 1xx - Lätta bärbara batteridrivna stationer och tillbehör till UK-stationer
Effektsteg för UK-stationer
Ra 2xx - Tunga bärbara generatordrivna stationer
Ra 3xx
Ra 4xx - Stationer i fordon
LUFOR
AKSA - Automatiskt Kanalval, Selektivt Anrop
Basradio och Räddningsradio-Flygbas 60
Strömförsörjning 7,2 V (för Ra 12 och Ra 200)
Batterier


Svenska Radiogruppen RA200, en mötesplats på nätet för RA200 intresserade

Mer Svensk militär radio- och telemateriel hittar du hos Försvarets Historiska Telesamlingar, FHT
Mer om Flygvapnets radio- och telemateriel hittar du hos Arboga Elektronikhistoriska Föreningen, AEF

Några fler länkar.
RAPTG915 och dess radioutrustning


Jag är tacksam för all information som hjälper mig att komplettera eller rätta dessa sidor.
Jag är också intresserad av att köpa militära radiostationer, tillbehör och dokumentation. Se sidan köpes.

Ett stort tack riktas till FRO Skaraborg som aktivt och entusiastiskt bidraget med underlag för att göra dessa sidor möjliga.

Jag som gjort denna sida är:
SM7DLF
Thomas Hörstedt
Malmö
Sweden

© Copyright 2001-2017 SM7DLF/Thomas Hörstedt