3kronor.gif Grön Radio 3kronor.gif

Ett virtuellt museum om Svenska militära radiostationer.

Green Radio - A page about Swedish military radio sets (only available in Swedish).


Sidorna visas bäst med inställning 1280 * 1024 pixels eller mer.
Best viewed with 1280 * 1024 pixels or more.

Ändrad senast: 2021-09-20


Det var bättre förr
eller
när radiosurplus kunde köpas hos

Hobby-Förlaget i Borås

Katalog 1957-58
1/2W Br fm/41

Katalog 1957-58
10W Br m/39

Katalog nr. 26 1960-61
1,5w Br m/42

Katalog nr. 26 1960-61
Mottagare m/36

Hobbex i Borås

Katalog 1964-65
2 W Br m/40-42

Radio AB Ferrofon i Stockholm

10 W Br m/39


10 W Br/4 m/39 batterilåda

Klicka på bilden för mer information
Click on the picture for more information

Ändringshistorik Rördata Materielförteckning Köpes - Wanted

Förstöring eller demolition av radiomateriel.

Radioutveckling inom Armén fram till 1952 är beskriven i nedanstående minnesskrifter.


Kungliga fälttelegrafkåren, utgiven 1937

Signaltruppernas historia, utgiven 1953--- Efterlysning ---
Jag söker mer information om denna radiostation, 5 W Uk-telefonistation m/39 (se länk).
I början av 1950-talet frångick man det äldre benämningssättet med wattal, hänförd till tillförd anodeffekt eller maximal antenneffekt.
I stället infördes beteckningen Ra åtföljd av en tresiffrigt nummer enligt nedan. Det tresiffriga numret kopplades mot typnummret i det ny M-nummer systemet.

Beteckningssystem för radiostationer

Ra 100-199 Lätta bärbara batteridrivna stationer (medger förbindelse under marsch)
Ra 200-299 Tunga bärbara generatordrivna stationer (medger inte förbindelse under marsch)
Ra 300-399 Stationer som i ej driftklart skick transporteras på fordon
Ra 400-499 Stationer i bandfordon (direkt driftklara). [Enl. Signalhandbok, SignH 1967]
Stationer i fordon (direkt driftklara). [Enl. Signalhandbok, SignH 1974]
Ra 500-599 Stationer i personbilar (direkt driftklara). [Enl. Signalhandbok, SignH 1967]
Reserv. [Enl. Signalhandbok, SignH 1974]
Ra 600-699 Tyngre stationer monterade i bussar och/eller släpvagnar
Ra 700-799 Fasta stationer
Ra 800-899 Reserv. Ra 8xx blev senare beteckningen för Marinens radiostationer
Ra 900-999 Mottagare

Beteckningen anger:

Första siffran transportsätt/kraftförsörjning
Andra siffran viss stationstyp inom den ram som anges av första siffran
Tredje siffran utvecklingsnummer refererande till stationstyp som anges av andra siffran


Gå en rundvandring i museet - Take a tour in the museum


Genvägar till museets utställningar - Short cut to the museums exhibitions
Arméns radiomateriel
Marinens radiomateriel
Flygvapnets radiomateriel
Civilförsvarets radiomateriel
Arméns första radiostationer
Radiomateriel mellan 1931-1945
Basradio och Räddningsradio
Kommer senare
Radiomateriel mellan 1931-1945
Radiomateriel mellan 1945-1959
Ra 1xx - Lätta bärbara batteridrivna stationer och tillbehör till UK-stationer
Effektsteg för UK-stationer
Ra 2xx - Tunga bärbara generatordrivna stationer
Ra 3xx
Ra 4xx - Stationer i fordon
Ra 5xx - Stationer i fordon
AKSA - Automatiskt Kanalval, Selektivt Anrop
Strömförsörjning 7,2 V (för Ra 12 och Ra 200)
Batterier
LUFOR


Svenska Radiogruppen RA200, en mötesplats på nätet för RA200 intresserade

Mer Svensk militär radio- och telemateriel hittar du hos Försvarets Historiska Telesamlingar, FHT
Mer om Marinens radiomateriel hittar du hos Torpedbåtsgnistarna - SK0MTB
Mer om Flygvapnets radio- och telemateriel hittar du hos Arboga Elektronikhistoriska Föreningen, AEF


Jag är tacksam för all information som hjälper mig att komplettera och/eller rätta dessa sidor.

Jag som gjort denna sida är:
SM7DLF
Thomas Hörstedt
Malmö
Sweden

© Copyright 2001-2021 SM7DLF/Thomas Hörstedt