Ändringshistorik

2021-09-20
Uppdaterad sida med 2 W Uk m/39.
2021-09-14
Uppdaterad sida med 1 W Br m/44.
2021-09-09
Uppdaterad sida om Mt m/36-43.
2021-08-20
Sidan med Ra 105 är uppdaterad med nya bilder.
Sidan om Lufor är uppdaterad med bl.a. Mt 931.
2021-08-17
Uppdaterad sida med Radiostation 123 (R-123M).
2021-08-08
Uppdaterad sida om 10 W Br/4 m/39-43.
2021-08-05
Uppdaterad sida om 10 W Br m/39.
2021-08-01
Ny sida om 15 W Br m/39
2021-07-31
Uppdaterad sida om "Radiomateriel mellan 1931-1945" med 70 W Sv m/43.
Tygmaterielkatalog 15 W Br m/39 nu komplett.
Uppdaterat Materielförteckning.
2021-07-26
Uppdaterat sidan Ra 5xx - Stationer i fordon Ra 500.
2021-07-18
Uppdaterad sida om "Radiomateriel mellan 1931-1945" med 25 W Sv m/39.
2021-07-15
Uppdaterad sida om "Radiomateriel mellan 1931-1945" med 25 W Bl m/39.
2021-07-08
Sidan Radiomateriel mellan 1931-1945 uppdaterad med Radiostationsbok och 1 W Br P m/40 samt kompletterad med mer information om 15 W Br m/39.
2021-07-06
Arméns första radiostationer, 1 W Br m/28 uppdaterad med nya foton på kondensatorenheterna
2021-07-01
Sidan "Radiomateriel mellan 1931-1945" har uppdaterats angående radiostationerna 3 W Br m/39 och 10 W Br m/39
2021-06-27
Uppdaterad sida om Basradio 60 har uppdaterats med Ra 529 och Ra 162
2021-06-26
Uppdaterad sida om Basradio 60 har uppdaterats angående radiostation TMR 12.
2021-06-14
Uppdaterad sida om 2 W Br m/40-42.
2021-06-06
Ny sida om 2 W Br m/40-42.
2021-04-28
Sidan "Radiomateriel mellan 1931-1945" har uppdaterats angående radiostationerna 2 W Br m/40 och 2 W Br m/40-42.
2021-04-13
Sidan Batterier uppdaterad med ny information.
2021-04-12
Sidan Nätaggrgat 7,2 V (för Ra 12 och Ra 200) uppdaterad med ny information.
2018-10-19
På sidan har texten för Ra 105 uppdaterad med ny information.
2018-10-06
Sidan Ra 130 har uppdaterats med ny information och bild.
Sidan LUFOR har uppdaterats med ny information och bilder.
Sidan Batterier har uppdaterats med ny information och bilder.
2018-08-09
Sidan Ra 1xx och Ra 110 har har uppdaterats med ny information bilder.
2018-08-08
Sidan 1/2 W Br m/42 har uppdaterats med nya bilder.
2018-08-05
Sidan 1/2 W Br m/40 har uppdaterats med nya bilder.
2018-07-29
Arméns första radiostationer, sidorna 30 W Kr m/29 och 5 W Br m/30 uppdaterade med nya bilder
2018-07-28
Sidan Batterier har uppdaterats.
2018-07-07
Sidan "Radiomateriel mellan 1931-1945" har kompletterats med 1,5 W Br m/42 (1,5 W Vn m/42).
2018-07-05
Sidan 1/2 W Br m/42 har uppdaterats med nya bilder.
2018-06-23
Sidan Radiomateriel mellan 1931-1945. 1/2 W Br m/42 har uppdaterats samt ny undersida med bilder.
2018-06-21
Förstasidan/startsidan delvis omgjord.
2018-04-15
Sidan Radiomateriel mellan 1931-1945. 1/2W Br m/40 uppdaterat med schema och stycklista
2018-02-13
Sidan Arméns första radiostationer, 1 W Br m/28 och 5 W Br m/30 uppdaterat med beskrivningar
Sidorna 30 W Kr m/29 och 5 W Br m/30 uppdaterade med nya bilder
2016-07-07
Sidorna Omformare Ra 105 och Nätaggregat Ra 200 har uppdaterats.
2014-12-14
Sidan har uppdaterats med 1/2 W Br fm/41.
2014-06-07
Sidorna 1/2 W Br m/40, Ra 100 och Batterier har uppdaterats med nya bilder.
2014-06-03
Sidan 1 W br m/28 har uppdaterats med nya bilder.
2013-08-01
Sidan Lufor har uppdaterats.
2013-07-24
Sidan Lufor har uppdaterats.
2012-05-03
Ny bild på 1 W br m/28
Bilder på 5 W br m/30
2012-01-30
Sidan Radiomateriel mellan 1931-1945 kompleterad med 1/2 W Br m/40
2012-01-20
Ny bild på 30 W kr m/29
2010-05-31
Sidan Basradio och Räddningsradio-Flygbas 60 kompleterad med Tmr 17
2010-05-01
Sidan Ra 1xx - Lätta bärbara batteridrivna stationer och tillbehör till UK-stationer har kompletterats med Ra 135.
2010-04-30
Sidan Lufor har uppdaterats.
2010-04-18
Sidan Basradio och Räddningsradio-Flygbas 60 kompleterad med Tmr 19
2010-04-10
Ny sida Basradio och Räddningsradio-Flygbas 60
2010-03-14
Updaterat sidan Ackumulatorlåda för Ra 120, Ra 122 och Ra 200
2010-03-13
Updaterat sidan Batterier
2010-03-09
Uppdaterat sidan Lufor med Mt 930
2010-02-27
Uppdaterat sidan Lufor
2009-06-19
Uppdaterat sidorna Ra 130 och Ra 200
2009-06-06
Uppdaterat sidorna Ra 100 och Ra 105
Nya sidor Ra 110 och Batterier
2009-05-26
Uppdaterat sidan Ra 100
2008-10-23
Uppdaterat sidan Ra 200 med bilder på prototyp till Ra 200
2008-07-16
Uppdaterat sidan Ra 200 och Ra 200 generator
2008-07-12
Omgjord sidan Köpes
2007-06-12
Uppdaterat sidan Ra 200 med beskrivning på gjord modifiering 1968.
2007-03-11
Uppdaterat sidan Ra 190.
2007-03-08
Uppdaterat sidan Arméns första radiostationer.
2007-02-21
Uppdaterat med 5 W Br m/30.
2007-02-18
Uppdaterat informationen om 1 W Br m/28 på sidan Arméns första radiostationer.
2006-09-30
Uppdaterat informationen om 10 W Br m/39 på sidan 10 W Br m/39.
2006-08-23
Första sidan uppdaterad.
2006-01-22
Kompleterat sida AKSA med bilder på Philips radioenhet..
2006-01-06
Bilder på konstantenner fö Ra 100, Ra 110 och Ra 130B.
2006-01-02
Ny sida AKSA ett projekt som aldrig förverkligades.
2005-12-29
Uppdaterat Ra 174 och Ra 175.
2005-12-28
Uppdaterat informationen om 10 W Br m/39 på sidorna Radiomateriel mellan 1931-1945 och 10 W Br m/39.
2005-10-16
Nya bilder på 30 w kr m/29.
2005-10-09
Nya bilder på 1/2 W Br.
2005-09-20
Bilder på Handgeneratorn till 30 W kr m/29.
Kompleterat med 20 W Kr m/29 på sidan
Arméns första radiomateriel
2004-11-07
Kompleterat med 150 W Kr fm/26 och 1 W Br m/28 på sidan Arméns första radiomateriel
2004-05-23
Nya bilder på Effektsteg.
2004-04-12
Nya och omarbetade sidor om äldre radiomateriel.
2004-01-25
Kompletterat med Ra 110.
2003-12-03
Nya bilder på Ra 170 (B70) och Ra 174 (B30).
2003-11-19
Kompletterat med Ra 170, Ra 174 och Ra 175.
2003-10-28
Uppdaterat sidan Ra 100, sidan Ra 105 och sidan Ra 130.
2003-06-21
Ny sida Ra 200.
Samt uppdaterat sidan Radiomateriel före 1945.
2003-05-01
Första sidan och sidan "Köpes" uppdaterade
2003-03-08
Kompletterat med Ra 140, Ra 145 och Ra 146.
2003-02-23
Förstasidan/startsidan omgjord.
2002-02-11
Kompletterat med 10W br m/39.
Mer data om 1/2 W br m/42.
2003-02-03
Förstasidan/startsidan omgjord.
2003-01-22
Kompletterat sidan Ra 100 med antenntransformator för Ra 100.
2003-01-21
Uppdaterat första sidan..
2003-01-02
Kompletterat med Ra 421 och Ra 422
Ny sida Högantenn 1.
2002-12-30
Mer fakta och nya bilder om Ra 190 på sidorna första sidan och Ra 190.
2002-12-26
Kompletterat med 30W kr m/29.
Uppdaterat sidan Lufor mottagare.
2002-11-03
Uppdaterat sidan Nätaggregat för Ra 200 med Nätaggregat B Ra 200.
2002-10-27
Nya bilder på Mt 910 och Kalibrator.
2002-10-10
Nya bilder på Mt 920.
2002-09-15
Nya bilder på Ra 100.
2002-09-11
Nya bilder på mottagare 10W KV m/44.
2002-09-10
Nya bilder på sändare 10W KV m/44.
2002-08-01
Mer fakta och nya bilder om 10W KV m/44 på sidorna första sidan och 10W KV m/44.
2002-05-13
Ny sida Lufor mottagare.
2002-05-10
Kompletterat med Ra 400
Gjort om Rördata sidan.
2002-05-05
Kompletterat med Ra 190
2002-04-14
Ny sida kalibrator för Uk-stationer.
Uppdaterat sidan effektsteg.
2002-04-13
Mer fakta och nya bilder om Ra 130 på sidorna första sidan och Ra 130.
2002-04-05
Kompletterat med 10W KV m/44 sändare och mottagare
2002-02-20
Ny sida Materielförteckning.
2002-02-14
Ny sida om Effektsteg.
2001-12-26
Ny sida om Omformare 102.
2001-10-17
Web-sidan Grön Radio startar.